Sắc lệnh số 69/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 69/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 69/SL về việc những bị can có thể nhờ một công dân không phải là luật sư bào chữa cho, trước các toà án thường và toà án đặc biệt xử việc tiểu hình và đại hình do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 69/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 69/SL NGÀY 18 T T T THÁNG 6 NĂM 1949 NHỮNG BỊ CAN CÓ THỂ NHỜ MỘT CÔNG DÂN KHÔNG T T PHẢI LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO, TRƯỚC CÁC TOÀ ÁN THƯỜNG VÀ TOÀ ÁN ĐẶC BIỆT XỬ VIỆC TIỂU HÌNH VÀ ĐẠI HÌNH T CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 và số 51 ngày 17-4-1946 tổ chức các toà án và ấn định thẩm quyền của các toà án; Chiểu Sắc lệnh số 21 ngày 14-2-1946 tổ chức các toà án quân sự; Chiểu Sắc lệnh tổ chức các toà án binh; Chiểu Thông lệnh số 12-NV/CT ngày 29-12-1946 tổ chức tư pháp trong tình thế đặc biệt; Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Từ nay đến khi nào có thể lệ khác, trước các toà án thường và toà án đặc biệt xử việc tiểu hình và đại hình, trừ toà án binh tại mặt trận, bị can có thể nhờ một công dân không phải là luật sư, bào chữa cho. Công dân do bị can đã tự chọn để bênh vực mình phải được ông Chánh án thừa nhận. Điều 2 Nếu bị can không có ai bênh vực, ông Chánh án có thể, tự mình hay theo lời yêu cầu của bị can, cử một người ra bào chữa cho bị can. Điều 3 Người đứng ra bênh vực không được nhận tiền thù lao của bị can hay của thân nhân bị can. Người nào phạm vào điều này sẽ bị truy tố và trừng phạt như tội lừa đảo. Điều 4
  2. Người nào để lộ những điều bí mật đã biết trong khi xem hồ sơ, hoặc trong cuộc thẩm vấn tại phiên toà mà công chúng không được dự thính, sẽ bị phạt từ 1 đến 5 năm tù và từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng. Điều 5 Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ ra nghị định quy định chi tiết để thi hành sắc lệnh này. Điều 6 Các ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản