Sắc lệnh số 7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 7 về việc bổ khuyết Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập Toà án quân sự do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 7

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 7 NGÀY 15 THÁNG GIÊNG NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét trong tình th hi n t i có nhi u v xâm ph m táo b o n s an toàn cùng tài s n c a nhân dân c n ph i cương quy t nghiêm tr ; Chi u chi S c l nh ngày 13-9-1945 thi t l p Toà án Quân s ; Theo nh i ngh c a B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; RA S C L NH: i u th nh t: i u th hai c a S c l nh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thi t l p Toà án Quân s nay thêm o n th ba như sau này: "Toà án Quân s x c nh ng vi c: B t cóc, t ng ti n, ám sát và nh ng t i ph m do S c l nh n nh sau." i u th hai: o n th tư trong i u th năm c a S c l nh 13 tháng 9 năm 1945 nói trên nay b khuy t như sau: " ng bu c t i tuỳ quy t ngh c a B trư ng B Tư pháp s là m t u viên Quân s hay m t u viên c a ban trinh sát ho c m t nhân viên c a công t vi n do ông Chư ng lý toà Thư ng thNm ch nh." i u th ba: Các ông B trư ng B Qu c phòng, B N i v và B Tư pháp s ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản