Sắc lệnh số 70

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 70

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 70 về việc của Bộ trưởng bộ lao công làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam trung bộ và Nam bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 70

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 70 NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; S C L NH: i u th nh t: C B trư ng B Lao ng Lê Văn Hi n làm c phái viên c a Chính ph Nam Trung b và Nam b . i u th hai: c phái viên có nhi m v : 1- Ki m tra các công vi c c a U ban nhân dân a phương và các cơ quan hành chánh; 2- Ch nh n các cơ quan hành chính a phương cho ư c th ng nh t; 3- Gi i quy t v i U ban nhân dân a phương các v n thư ng, tr nh ng vi c có tính cách quan tr ng ph i báo cáo v Chính ph . 4- Liên l c gi a Chính ph Trung ương và các U ban nhân dân a phương; 5- Thâu n p các ơn t khi u n i ho c nguy n v ng c a dân chúng. 6- i thăm các b i và các m t tr n, ki m tra tình hình quân s . i u th ba: c phái viên lãnh nhi m v trong m t th i h n không h n nh. i u th tư: B trư ng các B N i v , Tài chính, Qu c phòng và Lao ng ch u nhi m v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản