Sắc lệnh số 78/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 78/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 78/SL về việc bãi bỏ Ban Căn cứ địa Việt Bắc do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 78/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 78-SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 15-SL ngày 31 tháng 1 năm 1950 thành l p t i Liên oàn khu Vi t B c m t Ban căn c a; Theo ngh c a B trư ng B N i v ; RA S C L NH: i u 1: Nay bãi b Ban căn c a Vi t B c thành l p do S c l nh s 15-SL ngày 31 tháng 1 năm 1950. i u 2: Các ông Th tư ng Chính ph và B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản