Sắc lệnh số 79

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 79

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 79 về việc sát nhập những cơ quan tín dụng của Bình-dân ngân-quỹ tổng-cục vào hai Bộ canh-nông và kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 79

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 79 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo Quy t ngh ngày 14 tháng 11 năm 1945 c a H i ng Chính ph l p ra B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 69 ngày 1 tháng 12 năm 1945 nh rõ các cơ quan thu c quy n B Canh nông; Theo ngh c a B trư ng B Canh nông và B trư ng B Qu c dân Kinh t ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th nh t: Bình dân ngân qu t ng c c t nay chia ra làm hai qu : a) Nông nghi p tín d ng có 4 qu : 1- Nông ph ngân qu 2- Khai khNn ngân qu 3- Ngư nghi p ngân qu 4- Ti u công ngh nông nghi p ngân qu thu c v B Canh nông. b) Kinh t tín d ng có 2 qu : 1- Ti u công ngh ngân qu (tr ti u công ngh nông nghi p) 2- Ti u k ngh ngân qu thu c v B Qu c dân Kinh t . i u th hai: Hai cơ quan tín d ng trên này s t ch c theo Ngh nh c a b Canh nông và B Kinh t . i u th ba: Các B trư ng B Canh nông, B Qu c dân Kinh t và B Tài chính ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản