Sắc lệnh số 79/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 79/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 79/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó giám đốc Nha công an do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 79/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 79-SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1952 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 58 ngày 3-5-1946 t ch c b N i v ; Chi u s c l nh s 23 ngày 12-12-1946 thành L p Nha Công an; Chi u s c l nh s 7-SL ngày 20-1-1950 t ch c văn phòng các B , các cơ quan tr c thu c các B ; Theo ngh c a B trư ng B N i v ư cH i ng Chính ph thông qua; RA S C L NH: i u 1- Nay b nhi m ông Nguy n Văn Ng c, nguyên Trư ng Ty Chính tr Nha Công an, gi ch c Phó Giám c Nha Công an. i u 2- B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản