Sắc lệnh số 80/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 80/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 80/SL về việc cử ông Lê Văn Giang, làm uỷ viên trong Ủy ban kháng chiến hành chính khu 14 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 80/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 80 NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1947 Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 và S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính. Chi u S c l nh s 1-SL ngày 18-12-46 thành l p các u ban B o v và thông l nh Liên b s 6-NV/CT ngày 28-12-46 thi hành S c l nh y. Chi u S c l nh s 235-SL ngày 25-7-47 t ch c Khu 14. Chi u S c l nh s 78-SL ngày 3-9-47 v cách b nhi m các nhân viên trong U ban hành chính khu. Chi u ngh c a B trư ng B N i v . RA S C L NH: i u1 C ông Lê Văn Giang làm U viên trong U ban Kháng chi n Khu 14. i u2 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản