Sắc lệnh số 81/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 81/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 81/SL về việc cử ông Khuất Duy Tiến làm trưởng phòng quân dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 81/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 81 NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 1947 Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c b T ng ch huy Quân i qu c gia Vi t Nam; Chi u ngh c a ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam; Sau khi ông B trư ng B Qu c phòng y hi p, RA S C L NH: i u th 1 Nay c ông Khu t Duy Ti n làm Trư ng phòng Dân quân. i u th 2 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản