Sắc lệnh số 84/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 84/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 84/SL về việc cử đại tá Hoàng Minh Thảo giữ chức Tư lệnh Liên khu 4 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 84/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA S 84 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 50/SL ngày 18/6/1949 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 33 ngày 22/3/1946 và s 71 ngày 22/5/46 t ch c và n nh quy t c Quân i Qu c gia Vi t Nam; Chi u s c l nh s 120/SL ngày 15/1/1948 t ch c các Liên Khu; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i Qu c gia Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph , RA S C L NH: i u1 Nay c : i tá Hoàng Minh Th o, Phó Tư l nh Liên Khu 3 gi ch c Tư l nh Liên khu 4 thay Thi u tư ng Nguy n Sơn cũ gi ch c v khác. i u2 B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản