Sắc lệnh số 87/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 87/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 87/SL về việc đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 87/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 87-SL CH NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1947 Chiểu theo những thể lệ hiện hành ấn định lương bổng và sinh hoạt phí cho các nhân viên giúp việc Chính phủ; Chiểu theo giá sinh hoạt hiện thời; Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều 1 Nay đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời cho tất cả các nhân viên giúp việc Chính phủ được lĩnh sinh hoạt phí hay lương bổng hàng tháng kể say đây: a) Nhân viên các Bộ (kể cả Ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Đổng lý, Tham chính, v.v...), nhân viên các Uỷ ban Hành chính và Uỷ ban Kháng chiến các cấp (từ cấp huyện trở lên) lĩnh sinh hoạt phí hàng tháng; b) Công chức (chính ngạch, công nhật, làm có hợp đồng, làm tạm thời, lao động, công nhân, kể cả những nhân viên thuộc ngạch công chức của Bộ Quốc phòng) lĩnh lương bổng hành tháng bằng " phiếu lương bổng". Điều 2 Phụ cấp đặc bịêt tạm thời tính theo bảng sau này: Bảng phụ cấp đặc biệt tạm thời hàng tháng Công Phụ cấp hàng tháng trả cho nhân viên (phụ cấp chính) bổng tháng theo giá 1 tạ gạo tẻ bán trên thị trường lương Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ Từ 250đ 350đ 450đ 550đ 659đ 750đ 850đ 950đ đến đến đến đến đến đến đến đến 349 449 549 649 749 849 949 1000 0đ 0đ 5đ 10 đ 15 đ 20 đ 25 đ 30 đ 35 đ 1.000 5 10 15 20 25 30 35 40 đ 800 10 15 20 25 30 35 40 45
  2. 600 20 35 50 65 80 95 110 125 400 30 45 60 75 90 105 120 135 - Phụ cấp cho vợ: một nửa (1/2) phụ cấp chính - Phụ cấp cho mỗi con: (1/3) phụ cấp chính Điều 3 Phụ cấp đặc biệt tạm thời được tính ngoài số lương bổng hay sinh hoạt phí hàng tháng (ghi trong phiếu lương bổng). Điều 4 Một Thông tư liên Bộ Tài chính - Nội vụ sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này. Điều 5 Sắc lệnh này sẽ thi hành kể từ ngày mồng 1 tháng 9 năm 1947 Điều 6 Các ông Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính các khu chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản