Sắc lệnh số 93/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 93/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 93/SL về việc cử các ông vào làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong UBKC CKI do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 93/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 93 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-45 và S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính; Chi u S c l nh s 1-sl ngày 18-12-1946 thành l p các U ban b o v và Thông l nh liên b s 6-NV/ct ngày 28-12-46 thi hành S c l nh y; Chi u S c l nh s 3-NV/SL ngày 28-12-46 t m hoãn các cu c tuy n c vào H i ng nhân dân và U ban Hành chính; Chi u S c l nh s 34/SL ngày 19-3-47 và S c l nh s 38/sl ngày 28/3/47 s a iS c l nh 1-SL ngày 18-12-46; Chi u S c l nh s 78-SL ngày 3-9-47 v thành ph n các U ban Kháng chi n Khu; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; RA S C L NH: i u1 C các ông sau ây làm u viên hành chính và u viên nhân dân trong U ban Kháng chi n Khu 1: Ông Nguy n Duy thân, U viên Hành chính. inh c Thiên, U viên nhân dân Bùi Bao Văn, U viên nhân dân Nguy n H u T o, U viên nhân dân. i u2 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản