Sắc lệnh số 94/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 94/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 94/SL về việc cử các ông vào làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong UBKC CK II do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 94/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 94 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-45 và S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính; Chi u S c l nh s 1-SL ngày 18/12/1946 thành l p các u ban B o v và Thông l nh liên b s 6-NV/ct ngày 28/12/46 thi hành S c l nh y; Chi u S c l nh s 3-NV/SL ngày 28/12/46 t m hoãn các cu c tuy n c vào h i ng nhân dân và U ban hành chính; Chi u S c l nh s 34/Sl ngày 19/3/47 và S c l nh s 38/SL ngày 28/3/47 s a iS c l nh 1-SL ngày 18/12/46; Chi u S c l nh s 78-SL ngày 3/9/47 v thành ph n các U Ban Kháng chi n khu; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; RA S C L NH i u1 C các ông sau ây làm u viên hành chính và u viên nhân dân trong U Ban Kháng chi n khu II: Ông ng Kim Giang , U viên hành chính Bùi K , U viên nhân dân Tr nh Văn Tu t , U viên nhân dân Tr n Qu c Hoàn , U viên nhân dân. i u2 B trư ng B N i V chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản