Sắc lệnh số 99

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 99

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 99 về việc nhân viên giữ chức vụ trong Bộ tài chính do CHủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 99

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH S 99 NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 57, ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy nh vi c t ch c các B , Chi u theo S c l nh s 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946 n nh các ch c v trong Văn phòng, các phòng S v , các Nha, ban Thanh tra và các cơ quan ph thu c t i B Tài chính, Theo l i ngh c a B trư ng B Tài chính, và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t Nay c các nhân viên k tên dư i ây gi các ch c v sau này trong Văn phòng, các phòng S v , các Nha và ban Thanh tra t i B Tài chính: 1- Văn phòng: ng lý Văn phòng: ông Tr ng Kim Tham Chính Văn phòng: ông Nguy n Khoa Hùng Bí thư: ông Tr nh Văn Phú 2- Các phòng S v : ng lý S v : ông Le Thong Hien Phó ng lý S v : Nguyen Duy Liem, o Van Thao 3- Các Nha Giám c Nha quan thu và thu gián thu: ông Tr nh Văn Bình Giám c Nha trư c b công s n và i n th : ông Ph m Gia Kính Giám c Nha thu trúc thu: Vũ Ng c Khuê Giám c Nha ngân kh : Nguy n Văn Khoát Giám c Nha Huu ong: M ng Ng c 4- Ban Thanh tra:
  2. T ng thanh tra Tài chính: Bác s Nguy n Văn Luy n Thanh tra Tài chính: ông Lê Tr n c i u th hai B trư ng B Tài chính ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản