Sai số của phép đo và xử lý kết quả đo_chương 2

Chia sẻ: ntgioi120405

Ngoài sai số của dụng cụ đo, việc thực hiện quá trình đo cũng gây ra nhiều sai số. Nguyên nhân của những sai số này gồm: - Phương pháp đo được chọn. - Mức độ cẩn thận khi đo. Do vậy kết quả đo lường không đúng với giá trị chính xác của đại lượng đo mà có sai số, gọi là sai số của phép đo.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản