Săn ảnh mùa đông

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
23
download

Săn ảnh mùa đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi gió lạnh làm rơi rụng những chiếc lá vàng cuối cùng thì các buổi săn ảnh thu cũng vừa chấm dứt. Mùa đông lại đến, nếu bạn chịu đựng được sự buốt giá của băng tuyết, bạn có thể đi chụp ảnh tại Yosemite, Lake Tahoe, miệt bắc của đường 395, hoặc gần hơn nữa là Big Bear, Arrowhead, Idyllwilde...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Săn ảnh mùa đông

  1. Săn nh mùa ông Khi gió l nh làm rơi r ng nh ng chi c lá vàng cu i cùng thì các bu i săn nh thu cũng v a ch m d t. Mùa ông l i n, n u b n ch u ng ư c s bu t giá c a băng tuy t, b n có th i ch p nh t i Yosemite, Lake Tahoe, mi t b c c a ư ng 395, ho c g n hơn n a là Big Bear, Arrowhead, Idyllwilde...
  2. N u nh ng cơn mưa gió não n l nh l o ho c vì thi u s c kh e, vì phu nhân hay phu quân r y la,không cho phép b n ra kh i nhà; tôi ngh r ng b n v n có th dùng máy nh m t cách thư ng xuyên sáng t o ra nh ng nh ngh thu t tuy t h o thay vì d u máy dư i g m giư ng. M t ch thông thư ng và ư c nhi u ngư i thích ch p là nh ng óa hoa. S ng trên nư c M , v n ki m nh ng óa hoa p vào mùa ông cũng không khó khăn gì c . Tuy nhiên khi ch p hoa ta c n ý vài i u như sau: . Ch n nh ng chi c hoa hay nhánh hoa có màu s c b t m t. . Dùng ánh sáng t c a s , èn flash ho c ánh sáng ph i h p. . Thay i góc máy nh, cao hay th p, xê d ch qua ph i hay trái t o impact. . Ch p hoa cũng như nh ng ch khác, t hoa ngay chính gi a hình chưa ch c là m t b c c t t. . Hơi gió t c a s , máy sư i ho c chính hơi th c a ta cũng có th làm hoa b lay ng không còn s c nét khi ta b m máy, nên dùng chân máy và dây b m.
  3. . N u ư c ch p c n (macrophotography) óa hoa s t o nh ng hình nh m i l . . N u t m hình không có k t qu như ta mong mu n thì ta nên tìm hi u nh ng l i l m và ki n t o l i m t nh khác hoàn toàn hơn v i nh ng d ng c s n có.
  4. K thu t nhi p nh M t trong nh ng m c ích chính c a nhi p nh gia là t o cho ch càng hoàn h o càng t t. Khi ch p chân dung, ta quan sát và phân tách khuôn m t i tư ng thay i và che d u khuy t i m. Sau ây là vài m o v t trong cách dùng ánh sáng, s a i b d ng ho c v trí máy nh giúp cho khuôn m t ch thêm toàn h o. 1. Trán l n: ưa c m(chin) lên, t máy nh th p, ng kính ch ch lên. 2. Mũi dài: ưa c m lên, nhìn th ng. 3. C m nh : ưa c m lên, ch p 3/4 m t 4. C m ôi: Ng i th ng, ưa c m ra trư c, t máy nh v trí cao. 5. Sói u: Không dùng hair light, không ch p t trên xu ng. 6. Mũi g y: Hư ng m t v máy, không nên ch p n a m t. 7. M t m p tròn: Nên ch p v i m t ngu n ánh sáng ( tranh t i tranh sáng), ch p 3/4 m t phía bên bóng t i (short lighting).
  5. 8. M t g y: Ch p 3/4 m t, phía bên ánh sáng ( broad lighting) 9. Da nhăn: Dùng ánh sáng d u ( soft box), ng cư i, dùng soft filter. 10. M t b s o: Ánh sáng d u, che s o b ng bóng t i. 11. Tai l n: Ch p 3/4 m t v phía t i, tai phía trư c n m trong bóng t i, tai c a ph n sáng ư c m t che, 12. Mang kính: S a kính lên ho c xu ng tránh ph n chi u. 13. M t sâu: Ch nh th p ánh sáng chính, h s c a ánh sáng tương ph n th p (lighting ratio) 14. Mí m t tr ng: Yêu c u i tư ng nhìn lên, thêm m sáng trong m t (catch light). Hy v ng sau khi áp d ng nh ng m o v t này, các b n s ư c ngư i m u hài lòng và yêu thương g p b i. *** Có nh ng k thu t s d ng èn ho c ánh sáng tr i, s ư cd y trong các khóa nhi p nh cao c p c a H i nh ngh thu t Vi t Nam. Xin ghi danh h c ti p nh ng khóa sau có d p ư c các gi ng viên gi i áp nh ng th c m c trên.
Đồng bộ tài khoản