Sàn sườn bê tông toàn khối _ Nguyễn Đình Cống

Chia sẻ: congthien_xd

Tài liệu này trước đây mang tên sàn bê tông cốt thép toàn khối, dùng để giảng dạy và hướng dẫn làm đồ án môn học của bộ môn công trình bê tông cốt thép trường ĐH Xây dựng, được biên soạn theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 - 1991.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sàn sườn bê tông toàn khối _ Nguyễn Đình Cống

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản