Sản xuất chất kháng sinh CEPHALOSPORIN

Chia sẻ: thanhlampro

Các sơ đồ cấu tạo để sản xuất ra chất kháng sinh CEPHALOSPORIN và các phân loại của chúng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sản xuất chất kháng sinh CEPHALOSPORIN

 

  1. III. Sản xuất chất kháng sinh CEPHALOSPORIN
  2. 1. Giới thiệu chung
  3. 2. Phân loại Cephalosporin Cephalosporin thế hệ 1 Cephalosporin thế hệ 2 Cephalosporin thế hệ 3 “Cephalosporin thế hệ 4”
  4. 3. Cơ chế tác dụng
  5. 4. Sản xuất cephalosporin • Sinh tổng hợp • Bán tổng hợp
  6. Sinh tổng hợp từ Cephalosporium acremonium Cephalosporin C được sx bởi Paecilomyces persicinus (Amato et al, 1976); Steptomyces clavuligerus (Aharonowitz and Demain, 1977); Acremonium chemostat (Karaffa et al, 1996)
  7. Bán tổng hợp
  8. Bán tổng hợp • 1. Từ penicilin • 2. Từ Cephalosporin C
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản