Sản xuất etyl acetate

Chia sẻ: p_ngoc_cs

Bậc của phản ứng hóa học theo 1 chất phản ứng là số mũ của nồng độ chất đó trong biểu thức vận tốc. bậc tổng cộng của phản ứng bằng tổng số bậc theo các chất phản ứng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản