Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn - 1

Chia sẻ: caott3

Sản xuất gạch ngói nung Yêu cầu chung về an toàn Production of clay bricks and tiles - General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các công việc trong sản xuất gạch ngói ở các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung. 1. Quy định chung. 1.1. Việc nghiên cứu, thiết kế và tổ chức sản xuất gạch ngói phải theo đúng các yêu cầu và an toàn của TCVN 2289:1978 và của tiêu chuẩn này. 1.2. Trong thiết kế quy trình công nghệ các công đoạn...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản