SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CÔNG

Chia sẻ: vuzlong

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006. Bài giảng Tài chính công 02: Sản xuất hàng hóa& dịch vụ công: Quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản