Sáng kiến kinh nghiệm “GVCN tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt và nề nếp tốt ở trường THPT”

Chia sẻ: tomhdb

Vào đầu năm học các trường THPT đều có thêm khối 10. Sự phân chia lớp về: sĩ số, học lực, hạnh kiểm, số học sinh dân tộc cho mỗi lớp tương đối đồng đều. Khi sơ kết học kỳ I hoặc tổng kết cả năm học, BGH các trường thường tổng kết ở dạng : Tỉ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu và kém, kèm theo tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình và yếu của từng lớp. BGH các trường thường không đưa ra bảng tổng hợp kết quả học tập, nề nếp cho từng khối và cho...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm “GVCN tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt và nề nếp tốt ở trường THPT”

PHẦN I.
ĐẶT VẤN ĐỀ


Vào đầu năm học các trường THPT đều có thêm khối 10. Sự phân
chia lớp về: sĩ số, học lực, hạnh kiểm, số học sinh dân tộc cho mỗi lớp
tương đối đồng đều. Khi sơ kết học kỳ I hoặc tổng kết cả năm học, BGH
các trường thường tổng kết ở dạng : Tỉ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình,
yếu và kém, kèm theo tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình và
yếu của từng lớp. BGH các trường thường không đưa ra bảng tổng hợp kết
quả học tập, nề nếp cho từng khối và cho toàn trường.
Báo cáo sơ kết, tổng kết như vậy các lớp không biết được lớp nào
tốt, khá về học tập, cũng như về nề nếp để các lớp trong khối phấn đấu
noi theo (ở đây cũng xin nói có một số trường tổng kết về các lớp đạt : Tốt,
khá về nề nếp). Nhà trường đã không quan tâm tới kết quả học tập và nề
nếp của lớp, chúng ta đã làm mờ đi sự phấn đấu của cá nhân học sinh, của
tập thể lớp, của GVBM dạy lớp đó đặc biệt là vai trò của GVCN.
Như đã nói ở trên các lớp đồng đều về mặt sĩ số, học lực, hạnh
kiểm, số HSDT việc xảy ra có tính chất ngẫu nhiên là : Có những lớp tốt,
khá, TB, yếu về mặt nọ mặt kia thậm chí cả hai. Nguyên nhân tại đâu ? Có
nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là: Thầy – Trò. Chúng ta đã
biết trong thực tế giảng dạy : Thầy giỏi dạy trò kém kết quả chẳng là bao.
Thầy không giỏi dạy trò giỏi kết quả có thể : Tốt hoặc không tốt. Như vậy
thầy trò phải hòa hợp. Nói gì thì nói người thầy vẫn là yếu tố quyết định
đối với thành tích của một lớp. Ngoài vai trò của GVBM, GVCN biết cách
tổ chức để học sinh phấn đấu học tập và rèn luyện nề nếp đóng vai trò chủ
1
chốt. Việc đưa thành tích của các lớp quyết định đến thành tích chung của
trường.
Bởi vậy với đề tài “GVCN tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành
tích về học tập tốt và nề nếp tốt ở trường THPT” là vấn đề đang được
các trường học (Tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp, CĐ, ĐH, Học viện ...),
xã hội quan tâm.
Để đạt được kết quả cần giải quyết các mối quan hệ hai chiều của
các cặp quan hệ: GVCN với lớp; GVBM với lớp; GVCN với GVBM; HS
với HS; GVCN với gia đình HS. Trong đó mối quan hệ giữa GVCN với HS
của lớp là chủ đạo.
2
PHẦN II.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
Theo nghị quyết số 46/NQ – TW ngày 23/02/2005 của bộ chính trị nêu
rõ xây dựng con người Việt Nam hiện đại, cần xây dựng con người có 4
tiêu chuẩn sau :
1. Sức khỏe tốt : Biết cách rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe,

tích cực tham gia các phong trào vệ sinh, phòng bệnh, tránh các
tệ nạn xã hội.
2. Học tốt : Biết các tự học, phát huy trí sáng tạo, khả năng vận

dụng thực hành; có trình độ giáo dục theo độ tuổi.
3. Làm tốt : Biết lao động, có nghề; lao động giỏi, có sáng tạo.

4. Sống tốt : Cần kiệm, lành mạnh, trung thực, nhân nghĩa.

Trong trường học đã có sẵn đội ngũ GV đạt tiêu chuẩn bốn tốt,
chúng ta sẽ đào tạo được các thế hệ trẻ học sinh: cao khỏe, tự học hay,
làm sáng tạo, sống văn minh.
Với một GV Toán được phân công làm chủ nhiệm lớp với khả
năng và nhiệm vụ của mình tôi thường tâm đắc hai tiêu chuẩn “học tốt”
và “sống tốt”, đây cũng là nội dung đề tài của tôi.


II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
Vào năm học mới BGH phân công GVCN, GV được phân công
GVCN lớp 10 thường chủ nhiệm lên lớp 11, 12.3
Điều này như thế nào, thuận lợi hay khó khăn ? Nói rõ GVCN một
lớp từ lớp 10 đến lớp 12, đây là điều kiện thuận lợi để GV theo dõi lớp,
nắm được tâm sinh lý của học sinh, từ đó phát huy cái tốt, sửa chữa khuyết
điểm lớp sẽ đi lên. Nhưng nếu GVCN không nghiêm túc, HS nắm được
tính thầy, từ đó sinh tính ỉ lại, lợi dụng lòng vị tha của thầy mà lơi là học
tập, sinh hoạt nề nếp không đều, kết quả sẽ đi xuống.
Như vậy GVCN phải thực thi nhiệm vụ của mình phải biết chọn ra
những hoạt động nào quyết định đến học tập và rèn luyện nề nếp cho
nhóm đối tượng HS và cho từng HS.
Thông thường GVCN chỉ mong sao tổ chức lớp động viên HS đi học
đều, không bỏ tiết, nghỉ học phải có lí do, chấp hành nội quy của nhà
trường, quy định của đội cờ đỏ, của đoàn trường là được rồi. Vấn đề
tưởng chừng lớp nào cũng đạt được, nhưng thực tế có rất ít lớp đạt được
như vậy.
Nếu cứ dừng lại như kiểu trên. Nhiệm vụ của nhà trường nói chung,
GVCN nói riêng chưa được đáp ứng là bao. Với đề tài “GVCN tổ chức các
hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt và nề nếp tốt ở trường
THPT” đối với tôi thực sự quá sức nếu cùng một lúc thực hiện các nội
dung của tiêu chuẩn 4 tốt.
Trong đề tài này với nhiệm vụ GVCN tôi mới nghĩ tới một nội dung
của tiêu chuẩn học tốt và rèn luyện tốt đó là tổ chức cho HS biết cách tự
học, phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng thực hành. Về sống tốt trong
nghị quyết thực chất là nề nếp tốt. GVCN tổ chức các hoạt động cho HS
rèn luyện để đạt các tiêu chuẩn sống tốt của nghị quyết.
Từ suy nghĩ đó tôi tiến hành các biện pháp sau đây :
4
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
Khi được phân công chủ nhiệm lớp tôi tiến hành công việc phân loại
HS (học lực, hạnh kiểm, đoàn viên, HS có hoàn cảnh khó khăn...) và chọn
ra đội ngũ cán bộ lớp.
Những buổi sinh hoạt cuối tuần của những tuần đầu năm học ngoài
việc đánh giá nhận xét về học tập, thực hiện nề nếp của HS trong tuần
GVCN đọc nhiệm vụ của học sinh ở trường THPT.
Học sinh có những nhiệm vụ sau đây :
“1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường; đoàn
kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ nội quy
nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế
hoạch giáo dục của nhà trường;
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn bảo vệ môi
trường;
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, Đoàn thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần
xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.”(1)
Để thực hiện được các nhiệm vụ trên các em cần phải có động cơ,
phương pháp học tập tốt và rèn luyện tốt vì vậy tôi đã tiến hành tổ chức
các hoạt động sau :
• Tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt.5
• Tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về nề nếp tốt.
• Khen thưởng và kỉ luật.


1. Tổ 38. ức ệm vhoạtađộng đểĐiềp lđạtường THPT, Số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT
(1)
Điều
ch Nhi các ụ củ học sinh, lớ u ệ tr thành tích về học tập tốt
Để lớp đạt thành tích về học tập thì mỗi thành viên trong lớp phải có
ý thức về học tập và phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Vì vậy tôi
tổ chức các hoạt động sau :
1.1. Tổ chức các hoạt động giúp học sinh tự học
Để nêu cao tinh thần tự giác học tập của HS, sau khi cho HS học
xong nhiệm vụ của HS ở trường THPT tôi nêu nhiệm vụ cho tất cả HS để
buổi sinh hoạt tuần sau thảo luận là: Hãy tìm những lời khuyên cho việc
học tập ở trên lớp, ở nhà của mình có hiệu quả (có thể xin lời khuyên từ
anh, chị, bạn bè hoặc tìm thông tin trên đài, báo, internet...).
Buổi sinh hoạt lớp tuần sau tôi cho các nhóm, các tổ tự thảo luận rồi
cho cả lớp thảo luận (thư kí lớp ghi lại các lời khuyên) và đã rút ra được
các lời khuyên sau :
1) Nghe giảng trên lớp, nắm trắc bài giảng và cách ghi nhớ lâu
(Nguyễn Văn Thưởng - HS 11A4 - trường THPT Trường Chinh);
2) Cần biết cách ghi những trọng tâm của bộ môn, ghi chú cẩn
thận (Trần Thị Thùy Dung - HS 11A4 - trường THPT Trường Chinh);
3) Cần vạch kế hoạch học tâp, biết phân chia công việc, lập
danh sách những việc cần làm trong ngày (Võ Thị Cẩm Chi – HS 11A4 -
trường THPT Trường Chinh);
4) Luôn học tại bàn (Nguyễn Thị Loan – HS 11A4 - trường THPT
Trường Chinh);
6
5) Sử dụng thời gian rảnh rỗi hợp lí (Võ Ngọc Thái – HS 11A4 -
trường THPT Trường Chinh);
6) Đọc thêm tài liệu tham khảo (Hoàng Kim Lân – HS 11A4 -
trường THPT Trường Chinh);
7) Học vào lúc bạn cảm thấy có lợi nhất cho môn học (Bùi Thị
Huyền Trang - HS 11A4 - trường THPT Trường Chinh);
8) Cho mọi người biết thời gian làm việc của bạn (Lê Văn Vẽ -
HS 11A4 - trường THPT Trường Chinh);
9) Ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi hợp lí, đừng lo lắng không đâu
(Ksơr H’ Mát – HS 11A4 - trường THPT Trường Chinh);
10) Ôn lại kiến thức mỗi ngày (Lô Thị Quyên – HS 11A4 - trường
THPT Trường Chinh);
11) Học một cách chủ động chứ không thụ động và biết đặt mục
tiêu vừa sức (GVCN).
Sau khi đã tổng kết được một số lời khuyên tôi cho cả lớp ghi lại và
áp dụng.
1.2. Tổ chức hoạt động giúp HS sáng tạo trong học tập
Tôi cũng đưa thêm một số gợi ý để sáng tạo trong học tập như sau:
1. Suy nghĩ độc lập và thắc mắc trước những câu trả lời “đã được
chấp nhận”. Tự học là chính, học ở thầy là phụ....
2. Đặt những câu hỏi “tốt” để khám phá những chân trời khoa học và
gây bí cho thầy. Tự mình tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi dễ.
3. Nhìn một vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau.
4. Đối mặt với những vấn đề không thể giải quyết được, tức là
những câu hỏi hoặc câu đố chưa có câu trả lời chính xác cần suy nghĩ sâu
hơn.7
Ở trường THPT ngoài việc học tập một cách độc lập chúng ta cần
phải biết cộng tác trong học tập để giúp đỡ nhau cùng đạt mục đích chung.
Hoạt động mang tính hợp tác không chỉ giúp các em hoàn thiện kĩ năng ngôn
ngữ mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kĩ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác
trong các hoạt động tập thể.
1.3. Tổ chức các hoạt động giúp HS tích cực trong học tập
Cuối cùng tôi đã tiến hành chia lớp ra thành các nhóm mỗi nhóm gồm
4 học sinh. Đầu tiên tôi cho học sinh chọn nhóm với những gợi ý : Các bạn
ở gần nhà nhau hoặc ở gần nhà trọ. Thực tế một số nhóm không đều về
học lực và hạnh kiểm. Đối với các nhóm không đều tôi tiến hành chia lại
nhóm và phân tích cho các em hiểu rằng : Chúng ta cần chia các nhóm cho
đồng đều, nhóm nào cũng có người giỏi môn này, môn kia để bổ trợ, phát
huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau
hoàn thiện.
Quy định : HS trong một nhóm ngồi gần nhau, 2 em cùng bàn làm
nhóm nhỏ, mỗi nhóm tự cử nhóm trưởng, nhóm trưởng của từng bộ môn.
Trong lớp chia thành 4 tổ, tổ nào cũng có nhóm khá, TB, yếu về cả 2 mặt
học lực và hạnh kiểm. Ngoài ra tôi cũng lập thêm một số nhóm có cùng
môn học yêu thích, cùng khối thi (nhóm học tập ở nhà).
Để các nhóm làm việc hiệu quả tôi hướng dẫn một số kĩ năng cần
rèn luyện để làm việc như sau :
1. Lắng nghe : đây là kĩ năng quan trọng nhất. Các thành viên trong
nhóm phải biết lắng nghe ý kiến của nhau. Kĩ năng này phản ánh sự tôn
trọng ý kiến giữa các thành viên trong nhóm. Lắng nghe là kĩ năng mà người
nghe phải tiếp nhận thông tin từ người nói, phân tích, tư duy theo hướng
8
tích cực và phản hồi bằng thái độ tôn trọng những ý kiến người nói dù đó là
ý kiến hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bản thân.
2. Chất vấn : Qua cách thức mỗi người đặt câu hỏi, chúng ta có thể
nhận biết mức độ tác động lẫn nhau, khả năng thảo luận, đưa ra vấn đề
cho các thành viên khác của họ. Chúng ta cần hiểu rằng “Trong tranh luận,
người có ý kiến phản biện với ý kiến của mình là họ đang không đồng
quan điểm với ý kiến mà mình nêu chứ không phải họ đang chê bai con
người mình”.
3. Thuyết phục : Các thành viên phải trao đổi, suy xét những ý tưởng đã
đưa ra đồng thời họ phải biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng
tình với ý kiến của mình.
4. Tôn trọng : Mỗi thành viên trong nhóm phải tôn trọng ý kiến của
người khác thể hiện qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng
thành hiện thực.
5. Trợ giúp : Các thành viên phải biết giúp đỡ lẫn nhau vì trong một
nhóm có người mạnh lĩnh vực này nhưng người khác sẽ mạnh lĩnh vực
khác, nhiều khi vấn đề mà nhóm đang giải quyết cần kiến thức ở nhiều
lĩnh vực, mức độ và đòi hỏi nhiều kĩ năng khác nhau. “Một cây làm chẳng
nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
6. Chia sẻ : Các thành viên đưa ra ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của mình
khi gặp các tình huống tương tự trước đó.
7. Chung sức : Cả nhóm cần phải hiểu được mục đích của cả nhóm
cần đạt được là gì và có cùng chung khao khát hoàn thành nó. “Hãy tưởng
tượng, chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả cùng phải chèo
thuyền để đưa con thuyền về đích”.
9
8. Nếu học nhóm ở nhà thì trước khi học các thành viên phải chuẩn bị
nội dung, kế hoạch cụ thể.
Để các nhóm có điều kiện học tập ở nhà tôi cũng trao đổi với phụ
huynh khi họp hội cha mẹ HS hoặc đến nhà.
1.4. Tổ chức các hoạt động theo dõi kiểm tra
Sau khi các nhóm đã ổn định tôi ghi lại sơ đồ lớp, sơ đồ các nhóm,
đặc điểm của từng nhóm, từng thành viên trong nhóm và đưa cho các
GVBM. Tôi đã phối hợp với các GVBM để thực hiện các công việc sau :
- Cùng thực hiện các tác động sư phạm đồng bộ đối với HS và tập
thể HS.
- Theo dõi thường xuyên ý thức và kết quả học tập của từng học
sinh, từng nhóm HS nói riêng cả lớp nói chung với từng môn học.
- Dự giờ, quan sát ý thức, hứng thú học tập và thăm dò phát hiện
những khó khăn của HS trong học tập (mỗi môn 1 tiết/ 1 tháng).
- Trao đổi với GVBM về những HS có hoàn cảnh khó khăn trong học
tập và rèn luyện, đồng thời tiếp thu ý kiến của GVBM.
- Phản ánh với GVBM những nguyện vọng của HS và đề suất với
GVBM giúp lớp tổ chức trao đổi
kinh nghiệm học tập.
- Ngoài những hoạt động học tập ở trên lớp theo yêu cầu của từng bộ
môn, tôi đề nghị GVBM giao thêm bài tập về nhà (bài tập theo nhóm), có
hưỡng dẫn cách thực hiện và kiểm tra kết quả đạt được, có thể cho điểm
cả nhóm. Nhờ GVBM quan tâm hơn đến những nhóm yếu, nhóm có HS cá
biệt, có kế hoạch bồi dưỡng HS khá, giỏi.
- Khi các nhóm làm việc ở nhà, tôi đã đề xuất với thầy cô bộ môn
đến từng nhóm để quan sát và hỗ trợ, theo dõi hoạt động của từng nhóm để10
có thể đưa ra những đánh giá chính xác về sự đóng góp của mỗi cá nhân
cũng như hoạt động chung cho cả nhóm. Các GVBM rất phấn khởi và tâm
đắc với việc làm của tôi, đặc biệt là thầy Trần Đình Thao (GV môn Văn)
thầy cũng đang tiến hành thử nghiệm ở lớp 11A3 – trường THPT Trường
Chinh (năm học 2008 – 2009). Qua đây HS thấy được sự quan tâm của các
thầy cô từ đó đã cố gắng trong học tập.
Để các nhóm, các tổ thi đua trong học tập tôi ra quy định để xét vào
điểm thi đua của nhóm trong một tuần như sau : trong một tuần mỗi nhóm
có 100 điểm ; Trong tất cả các điểm kiểm tra ( miệng, 15’, 45, học kì)


Được cộng điểm thi
Điểm từ Bị trừ điểm thi đua
đua
0 -> 2 - 10
3 -> 4 -5
5 -> 6 +5
7 -> 8 + 10
9 -> 10 + 20

sẽ được cộng (trừ) vào điểm thi đua của nhóm, điểm thi đua của tổ được
tính bằng cách cộng điểm thi đua của các nhóm trong tổ lại.
Bước đầu các em đã quen dần với phương pháp và tỏ ra có hiệu quả,
học sinh yếu trong lớp từng bước tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.


2. Tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về nề nếp tốt
Nề nếp tốt là vấn đề không thể thiếu cho việc học tập tốt vì vậy tôi
rất quan tâm đến việc thực hiện nề nếp của HS trong lớp.
2.1. Tổ chức các hoạt động giúp HS rèn luyện về nề nếp
- Cho HS học nội quy đầu năm.11
- Với các nhóm đã có sẵn tôi yêu cầu 4 bạn trong một nhóm phải đến
nhà nhau để tìm hiểu về gia đình các bạn trong nhóm (hoàn cảnh gia đình,
kinh tế, bố mẹ, số anh, chi, em...)
- Về xếp loại hạnh kiểm, tôi đưa ra ý kiến “xếp hạnh kiểm chung
cho cả nhóm”, cho cả lớp thảo luận, được cả lớp thống nhất và đưa ý kiến
ra cuộc họp phụ huynh và cũng được các bậc phụ huynh ủng hộ.
- Kết hợp với đoàn trường bồi dưỡng cán bộ nòng cốt cho chi đoàn
lớp, cố vấn cho họ tổ chức các hoạt động giáo dục. VD: Tôi đã kết hợp với
đồng chí Trần Kiên (bí thư Đoàn trường) để hướng dẫn cho bí thư, lớp
trưởng lớp 11A4 tổ chức Đại hội Đoàn, viết nhật kí Làm theo lời Bác, làm
báo tường.
- Để nâng cao ý thức thực hiện nề nếp ngoài việc triển khai các tiết
hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm từng tháng theo quy định của Sở
GD & ĐT tôi đã tiến hành thêm một số hoạt động sau :
+ Thi tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông.
+ Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết nhật
kí làm theo lời bác.
+ Thường xuyên tổ chức thảo luận trao đổi về phương pháp học tập,
bảo vệ môi trường, thảo luận về các khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”,
“tôn sư trọng đạo”.
+ Tổ chức ban cán sự lớp, các thành viên trong nhóm đến thăm gia
đình học sinh cá biệt trong nhóm.
+ Thành lập quỹ “tương thân tương ái” với tinh thần “lá lành đùm lá
rách” để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tôi tổ chức
phong trào thu gom giấy vụn vào mỗi tháng để gây quỹ. Các em tham gia
phong trào rất tích cực với tinh thần tự giác cao. Qua phong trào này đã giáo12
dục các em về tinh thần tập thể và các em đã có ý thức hơn trong bảo vệ
môi trường.
+ Vào ngày 17/10 (ngày cả nước vì người nghèo), dịp cuối năm tổ
chức HS đến thăm gia đình những bạn có hoàn cảnh khó khăn (gia đình HS
Võ Thị Hoàng Anh, Bùi Thị Huyền Trang – HS lớp 11A4 trường THPT
Trường Chinh) và trao cho các em cùng gia đình những món quà nhỏ nhưng
đầy ý nghĩa.
+ Vào ngày 27/7 (ngày thương binh – liệt sĩ), dịp cuối năm tổ chức
HS đến thăm gia đình có công với cách mạng (gia đình bác Lê Văn Hùng -
thương binh 41% là bố của HS Lê Văn Vẽ lớp 11A4 trường THPT Trường
Chinh). Sau những lần gặp gỡ được nghe những câu chuyện lịch sử mà thế
hệ trẻ chưa bao giờ được nghe đến, những câu chuyện của lòng dũng cảm,
của ý chí và tình yêu với đất nước, đã giáo dục cho các em phải sống và làm
việc tốt hơn để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.
2.2. Tổ chức theo dõi kiểm tra
- Dựa vào nội quy của trường, của lớp các nhóm, các tổ thi đua về
học tập và nề nếp. Tôi cho các nhóm, các tổ kiểm tra chéo lẫn nhau và cho
ban cán sự lớp kiểm tra để đối chiếu, so sánh. Cuối mỗi tuần, mỗi tháng
đều phải tổng kết thi đua.
- Giao nhiệm vụ cho HS Võ Thị Cẩm Chi – HS Lớp trưởng lớp 11A4
trường THPT Trường Chinh viết nhật kí của lớp (ghi lại diễn biến của
từng tiết học, buổi học).
- Cuối mỗi buổi học cả lớp phải ở lại đợi GVCN đến tổng kết buổi
học, Học sinh lớp trưởng báo cáo những vi phạm trong buổi học, nhóm nào
có HS vi phạm thì cả nhóm phải ở lại để trình bày nguyên nhân và cùng
GVCN tìm hướng giải quyết.13
- Trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi đề nghị gia đình tạo mọi
điều kiện cho HS học tập, rèn luyện. Yêu cầu gia đình thường xuyên liên
lạc với GVCN và cho biết tinh thần học tập, phong cách sinh hoạt diễn
biến tư tưởng hành vi của con em ở gia đình, cộng đồng. Khi HS vi phạm
GVCN cùng thống nhất với gia đình nội dung, biện pháp, hình thức giáo
dục.
- Cuối một kì, cuối năm học HS phải tự đánh giá xếp loại bản thân,
nhóm.
- Trong thời gian nghỉ hè tôi yêu cầu HS tham gia các phong trào do
địa phương tổ chức và vào đầu năm học yêu cầu HS nộp nhận xét của tổ
chức Đoàn ở địa phương. Đối với những HS phải rèn luyện (thi lại) trong
hè, tôi giao nhiệm vụ cho HS trong nhóm, HS ở gần nhà giúp đỡ trong quá
trình ôn tập.
3. Khen thưởng và kỷ luật
Dựa vào kết quả của từng nhóm trong tuần, trong tháng, trong học kì
qua các biểu hiện sau đây sẽ được khen thưởng và bị kỉ luật trước lớp
3.1. Khen thưởng
a. Có biểu hiện tốt về mặt học tập như :
- Đạt kết quả học tập tốt trong tháng (tất cả các bài được kiểm tra
miệng, kiểm tra 15’, kiểm tra 1 tiết đều đạt từ 7 điểm trở lên).
- Cần cù, vượt khó vươn lên, tiến bộ vượt bậc trong học tập.
- Tích cực giúp đỡ bạn học tập yếu, kém vươn lên và có tiến bộ trong
học tập...
b. Có biểu hiện tốt về hành vi đạo đức như :
Nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập và sinh hoạt, có tinh thần đấu
tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập và sinh hoạt; tích cực góp14
phần tham gia vào việc bảo vệ trật tự, trị an trong xã hội, nhặt được của
rơi trả lại cho người mất, có thái độ hành vi tốt trong việc cư xử với mọi
người...
c. Có biểu hiện tốt về mặt lao động như :
Hăng hái tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong
buổi lao động của nhà trường tổ chức (đi đúng giờ, mang đầy đủ dụng cụ,
có ý thức tổ chức kỉ luật và năng suất cao trong lao động...).
d. Hăng hái tham gia và đạt được kết quả tốt trong các hoạt động văn
nghệ, thể dục thể thao, xây dựng tập thể nhóm, tổ, lớp học...
Ngoài những biểu hiện tốt trên đây, nếu HS nào có biểu hiện tốt khác ở
mức độ tương đương thì cũng được khen trước lớp.
Cuối năm có phần thưởng (trích từ quỹ lớp) cho từ 1 đến 2 nhóm và
từ 2 đến 3 cá nhân có thành tích học tập và rèn luyện tốt nhất.
3.2. Kỷ luật
Để kịp thời ngăn chặn không để những hiện tượng sai trái phát triển,
giáo dục những HS phạm sai lầm, giúp các HS phấn đấu trở thành HS tốt
tôi đã khiển trách trước lớp các trường hợp sau :
- Nghỉ học không xin phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng.
- Không thuộc bài hoặc không làm bài, không chuẩn bị bài đầy đủ do
thầy, cô giáo quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.
- Nói năng thô tục, đánh bạc (chơi số đề), hút thuốc lá...
- Mắc khuyết điểm sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm,
dù chỉ một lần, song có tác hại nhất định đến việc giáo dục toàn diện của
nhà trường như quay cóp, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo
đức đối với thầy cô giáo, đối với cha mẹ, bạn bè và những người xung
quanh, gây mất đoàn kết trong tổ, nhóm học tập, bao che hoặc đồng tình15
với hành động sai phạm của bạn, không báo cáo với nhà trường những việc
làm sai trái của bạn mà mình đã biết để nhà trường có biện pháp ngăn ngừa
kịp thời, hoặc kiểm điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ có tác hại
tương đương.
IV. HIỆU QUẢ CỦA SKKN
Việc tổ chức các hoạt động như trên là rất cần thiết nó góp phần
nâng cao hiệu quả giáo dục. Qua việc tổ chức các hoạt động tôi thu được
một số kết quả sau :
* Đối với lớp tôi chủ nhiệm :
- HS ý thức được nhiệm vụ của mình.
- HS có tính tự lập cao, biết được việc mình làm cho tập thể.
- Thái độ học tập tốt, khá tự tin, xu thế sáng tạo cũng được thể hiện
rõ rệt, tư duy nhanh nhạy, thích sử dụng các phương pháp khác nhau.
- HS tích cực tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức.
- Thường xuyên chuyện trò với bạn bè bằng thái độ thân thiện, biết
quan tâm và chia sẻ khó khăn và vui buồn trong cuộc sống.
- Đội ngũ cán bộ lớp có khả năng tự quản, sáng tạo trong các hoạt
động của lớp.16
- Sĩ số lớp ổn định, tỉ lệ HS yếu kém giảm, HS cá biệt không còn.
- Giữa GVCN, GVBM và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong
công tác giáo dục.
- GVBM nhận thấy việc chia nhóm như trên trong giảng dạy rất có
hiệu quả.
* Cụ thể, kết quả học tập, rèn luyện hạnh kiểm của những lớp tôi chủ
nhiệm như sau :
- Năm học 2007-2008 tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10A8 trường
THPT Phan Chu Trinh – Eah’leo – Đaklak tôi thu được kết quả sau :


HS lên
Học lực Hạnh kiểm Vị thứ (thi
lớp sau
Lớp Sĩ số đua toàn
khi thi
K TB Y Kém T K TB trường)
lạ i
10A8 40/42 6 21 13 0 27 13 0 7/33 10/13

+ Kết quả học tập, rèn luyện hạnh kiểm trong năm học của các lớp
10A5, 10A6, 10A9, 10A10 trong năm học 2007-2008 nhưng GVCN không tổ
chức các hoạt động như trên :


Sĩ số Học lực Hạnh kiểm Vị thứ (thi HS lên
17
lớp sau
đua toàn
Lớp K TB Y Kém T K TB khi thi
trường)
lạ i
10A5 35/43 3 15 16 1 17 15 3 19/33 11/17
10A6 38/44 4 16 16 2 20 16 2 11/33 10/18
10A9 39/42 2 20 16 1 21 17 1 21/33 8/17
10A10 33/41 5 12 15 1 16 15 1 29/33 9/16
+ Năm học 2008 - 2009 khi chuyển về trường THPT Trường Chinh.
Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 11A4, lớp có kết quả học tập và rèn
luyện như sau :


HS lên
Học lực Hạnh kiểm Vị thứ (thi
lớp sau
Lớp Sĩ số đua toàn
khi thi
K TB Y Kém T K TB trường)
lạ i
11A4 37/38 10 16 11 0 23 14 0 4/14 10/11

+ Kết quả học tập, rèn luyện hạnh kiểm trong năm học của các lớp 11A1,
11A2, 11A3, 11A5, 11A6 trong năm học 2008-2009 nhưng GVCN không tổ
chức các hoạt động như trên :


Sĩ số Vị thứ (thi HS lên
Học lực Hạnh kiểm
Lớp đua toàn lớp sau
K TB Y Kém T K TB


18
trường) khi thi
11A1 38/41 4 22 10 2 20 16 2 5/14 7/10
lạ i
11A2 42/45 8 15 19 0 22 19 1 7/14 15/19
11A3 42/46 6 13 23 0 18 23 1 3/14 18/23
11A5 42/43 7 22 13 0 29 13 0 8/14 11/13
11A6 38/41 9 17 10 2 25 10 3 10/14 7/12
+ Năm học 2009 - 2010 tôi tiếp tục được phân công chủ nhiệm lớp 12A3
(lớp 11A4 cũ) tôi thu được kết quả học tập và rèn luyện trong học kì I như
sau :Học lực Hạnh kiểm
Lớp Sĩ số
K TB Y Kém T K TB
12A3 43/43 7 17 18 1 24 18 1

+ Kết quả học tập, rèn luyện hạnh kiểm trong học kì I năm học 2009 -
2010 của các lớp 12A1, 12A2, 12A4, 12A5 nhưng GVCN không tổ chức các
hoạt động trên :Học lực Hạnh kiểm
Sĩ số
Lớp
K TB Y Kém T K TB
12A1 41/43 2 8 25 6 9 24 8
12A2 43/45 0 17 22 4 15 23 5
12A4 46/48 2 15 24 5 17 25 4
12A5 42/44 10 15 16 1 24 17 1


19
Trên đây là những kết quả khi tôi áp dụng các biện pháp trên nhờ đó
tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
PHẦN III.
KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
I. KẾT LUẬN
Cách thức tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt
và nề nếp tốt ở trường THPT bước đầu tôi thấy có hiệu quả.
Tôi đã tạo ra một lớp học tập, đoàn kết, biết giúp đỡ cộng tác cùng
nhau chiếm lĩnh tri thức.
Cách thức tổ chức các hoạt động không chỉ ở các khối lớp THPT mà
có thể áp dụng việc tổ chức cho các khối lớp ở THCS.
Mặc dù đã hoàn thành đề tài nhưng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đề tài
này trong thời gian tới. Rất mong quý thầy cô cùng tôi quan tâm đến đề tài
“GVCN tổ chức các hoạt động để lớp đạt thành tích về học tập tốt và
nề nếp tốt ở trường THPT” với mục tiêu tất cả vì sự nghiệp giáo dục.
Việc tổ chức các hoạt động có thể xen kẽ giữa hoạt động học tập và
hoạt động nề nếp.
Trong quá trình áp dụng SKKN tôi thấy :
+ Để hoạt động học tập mang tính hợp tác cần phải đảm bảo rằng
các thành viên trong nhóm phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau tránh khuynh hướng
hình thức và đề phòng lạm dụng.20
+ Cần có đội ngũ ban cán sự lớp, ban cán sự bộ môn, các nhóm
trưởng tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức và GVCN phải
thường xuyên quan tâm đến các nhóm.
+ Cùng với việc tổ chức các hoạt động học tập và hoạt động nề nếp
GVCN nên hướng dẫn học sinh tổ chức thêm các hoạt động để học sinh có
sức khỏe tốt và làm tốt (tiêu chuẩn 1 và 3 của nghị quyết).


II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
- Các trường THPT nên đưa ra bảng tổng hợp kết quả học tập, nề
nếp cho từng khối và cho toàn trường khi kết thúc học kỳ I và kết thúc cả
năm học.
- Ngoài những hoạt động phong trào đoàn thanh niên nên tổ chức thêm
các hoạt động học tập dạng như “Rung chuông vàng”, “Đường lên đỉnh
Olimpia” của từng môn học trong nhà trường.
- Học kì 2 năm học 2009 - 2010 tôi vẫn tiếp tục được phân công chủ
nhiệm lớp 12A3 tôi vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động như trên đề nghị
BGH nhà trường theo dõi kết quả kết quả của SKKN trên qua kì thi tốt
nghiệp THPT sắp tới.
- Sở GD&ĐT cần phát hành rộng rãi những SKKN đã đạt giải để các
giáo viên học tập và Phòng khoa học của Sở cần đưa ra một số đề tài để
cho giáo viên chọn chắp bút.
- Sở GD&ĐT cần tổ chức thi GVCN giỏi.
Với thời gian công tác ít ỏi tôi đã thu được kết quả trên là do tôi
thường xuyên trao đổi với các thầy cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn lâu
năm. Tuy vậy việc nghiên cứu áp dụng ở mức độ ban đầu nên kết quả còn
21
nhiều hạn chế rất mong nhận được ý kiến góp ý của các thầy cô giáo, bạn
bè đồng nghiệp, Hội đồng khoa học giáo dục.
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH


1. Lê Văn Cầu (chủ biên) “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 12 ”,

NXBGD, 2008.
2. Sử Khiết Doanh – Trần Tú Mẫn (biên soạn) “Kĩ năng tổ chức lớp, Kĩ

năng biến hóa trong giảng dạy”, NXBGDVN, 2009.
3. Phạm Tất Dong (chủ biên) “Hoạt động giáo dục hướng nghiệp 12”,

NXBGD, 2008.
4. Lê Văn Hồng (chủ biên) “Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư
phạm”, Hà Nội 1995.
5. Hồng Lạc (dịch) “Các phương pháp dạy học hiệu quả”, NXBGD,
2005.
6. Bùi Công Minh (chủ biên) “Những điều GVCN cần biết”, NXB Lao
động, 2009.
7. Hà Nhật Thăng (chủ biên) “Phương pháp công tác của người GVCN
ở trường THPT”, NXB ĐHQGHN, 2001.
22
8. Hà Nhật Thăng (chủ biên) “Công tác GVCN lớp ở trường phổ thông”,
NXB GDVN, 2009.
9. Hà Sơn – Quốc Việt (biên soạn) “Tư vấn tâm lí thanh thiếu niên”,
NXB Thời Đại, 2009.
10. Wedsite :
http://www.giaovien.net
http://www.edu.net
23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản