Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lớp 3-4 tuổi – Bài 10: Vẽ những cuộn len màu (đề tài)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
210
lượt xem
26
download

Bài 10: Vẽ những cuộn len màu (đề tài) 1. Yêu câu: - Trẻ tập vẽ được nét xoay tròn theo cử động của bàn tay. - Sử dụng 3 màu để tô, vẽ. 2. Chuẩn bị: - Các cuộn len màu thật, hoặc tranh vẽ. - Bút màu và giấy cho từng trẻ. 3. Hướng dẫn: - Trẻ xem các cuộn len màu (hoặc xem tranh vẽ …) và nhận xét cuộn len tròn, xoay tròn để cuộn lại hoặc tháo ra. Có nhiều màu len như đỏ, xanh, vàng … - Trẻ cùng cô miêu tả lên không cách...

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lớp 3-4 tuổi – Bài 10: Vẽ những cuộn len màu (đề tài)
Nội dung Text

  1. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn tạo hình lớp 3-4 tuổi – Bài 10: Vẽ những cuộn len màu (đề tài) Bài 10: Vẽ những cuộn len màu (đề tài) 1. Yêu câu: - Trẻ tập vẽ được nét xoay tròn theo cử động của bàn tay. - Sử dụng 3 màu để tô, vẽ. 2. Chuẩn bị: - Các cuộn len màu thật, hoặc tranh vẽ. - Bút màu và giấy cho từng trẻ. 3. Hướng dẫn:
  2. - Trẻ xem các cuộn len màu (hoặc xem tranh vẽ …) và nhận xét cuộn len tròn, xoay tròn để cuộn lại hoặc tháo ra. Có nhiều màu len như đỏ, xanh, vàng … - Trẻ cùng cô miêu tả lên không cách xoay tròn cuộn len. Cô có thể vẽ lên bảng cho trẻ xem. - Trẻ thực hiện cách vẽ xoay tròn vào trong, hày vòng ra ngoài của hình tròn. Khuyến khích trẻ dùng nhiều màu, vẽ nhiều hình trên giấy. - Cô chọn một số tranh vẽ đậm nét, những cuộn len màu đẹp cho các cháu xem.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản