Sáng kiến kinh nghiệm :“Sáng tạo đổi mới trong phương pháp dạy học tích cực”

Chia sẻ: bupbelen_238

Phần lớn học sinh tiểu học còn chưa xác định rõ ràng mục đích việc học tập là gì. Trong thực tế hiện nay, không ít em còn học là do bị ép buộc hoặc học chỉ để thầy cô, cha mẹ vui lòng…

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm :“Sáng tạo đổi mới trong phương pháp dạy học tích cực”

Sáng kiến kinh nghiệm :“Sáng tạo đổi mới trong phương pháp dạy học tích
cực”
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
- Phần lớn học sinh tiểu học còn chưa xác định rõ ràng mục đích việc học
tập là gì. Trong thực tế hiện nay, không ít em còn học là do bị ép buộc hoặc học
chỉ để thầy cô, cha mẹ vui lòng… Điều đó cho thấy nhận thức và nhu cầu học
tập của HS còn chưa cao, các em sẽ dễ dàng nhàm chán, không hứng thú đến
trường nếu như trong quá trình d ạy học, giáo viên không nắm rõ đặc điểm tâm lí
của HS và không thay đổi cách thức dạy học của mình ở từng b ài, từng tiết học.
Thực trạng đó cho thấy: giáo viên chúng ta cần phải đổi mới cách thức dạy học
làm sao để tạo cho HS sự hứng thú, có nhu cầu nhận thức và chủ động tích cực
trong việc học tập của mình.
- Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn chia sẻ cùng đồng nghiệp một số
kinh nghiệm thực tế của việc “Sáng tạo đổi mới trong phương pháp dạy học
tích cực” mà tôi đã thực hiện được nhằm mang đến sự hứng thú và nhận thức
đúng đắn việc học tập từ đó phát triển những kĩ năng cần có cho các em học
sinh.PHẦN B: NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN:
1. Cơ sở lí luận
- Chúng ta đang dần đến nền kinh tế tri thức của thế kỉ XXI, đó là nơi đòi
hỏi HS phải có những kĩ năng tư duy bậc cao để tự tin phát triển năng lực của
mình. Phương pháp giáo dục cũ không thể xây dựng và phát triển cho HS những
kĩ năng đó, vì thế GV cần nhận thức đ ược tầm quan trọng của việc đổi mới
phương pháp d ạy học trong xu thế hiện nay.
- Theo công văn số 8232/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục Đ ào tạo b an
hành ngày 0 8/08/2007 và công văn số 2029/GDĐT-TH của Sở G iáo d ục và Đào
tạo ban hành ngày 28/08/07 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-
2008 đối với GDTH chỉ đạo: tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và thực
hiện theo tinh thần văn bản 896 /BGDĐT-GDTH ngày 13/02/2006, khuyến khích
giáo viên dạy học theo từng nhóm đối tượng học sinh, không máy móc, rập
khuôn, hình thức. K huyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin nhằm
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
- Trong suốt quá trình thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, việc giảng
dạy chương trình luôn đi đôi với đổi mới phương pháp d ạy học.
Vì thế ta có thể nói: Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt
trong xu thế giáo dục hiện nay.


2. Cơ sở thực tiễn
- Các phương pháp giáo dục trước đây đã cho thấy những mặt hạn chế là
chưa phát huy được tính tích cực và sự hứng thú học tập cho học sinh. Trong
những năm đầu đổi mới giáo dục, rất nhiều những phương pháp dạy học mới đã
được vận dụng vào quá trình giảng dạy. Mỗi phương pháp đều có giá trị riêng và
1
tính hiệu quả hay không hiệu quả của phương pháp phụ thuộc phần lớn vào khả
năng vận dụng của giáo viên. Trước nhu cầu và tình hình đó, trong nhiều năm
qua được sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng Giáo d ục Q uận Tân Phú
đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên nhằm giúp giáo viên
định hướng và thực hiện đúng việc đổi mới phương pháp giáo dục. Trong suốt
thời gian hè của năm học 2006 -2007 đến nay, giáo viên chúng tôi được liên tục
tiếp cận nhiều phương pháp dạy học mới, học được nhiều kĩ năng vận dụng từ
những lớp tập huấn như Chương trình khởi đầu của Intel; Phương pháp tổ chức
học nhóm tích cực; Phương pháp d ạy học tích cực bộ môn… Q ua các lớp tập
huấn này, tôi đã có thêm hành trang tự tin để đổi mới dạy học nhằm phát huy
cao nhất khả năng và vốn sống của học sinh.
- Trong nhiều năm giảng dạy qua, điều làm tôi băn khoăn nhất là một số
học sinh vẫn còn rất th ụ động, tự ti, kĩ năng giao tiếp rất kém; các em có biểu
hiện rụt rè, không tham gia vào các hoạt động trên lớp, có một số hầu như cô lập
với mọi người, cũng có em đ ã bật khóc trước lớp khi được tôi mời lên trình bày
ý kiến. Trước tình hình học sinh như thế, thiết nghĩ người giáo viên cần phải làm
mọi cách để giúp đỡ các em có được sự tự tin về bản thân, sự hứng thú, chủ
động trong học tập; giúp các em từng bước hoàn thiện để phát triển những kĩ
năng cần thiết mà xã hội yêu cầu. Từ đó, tôi đ ã mạnh dạn vận dụng, kết hợp
sáng tạo những phương pháp dạy học mới vừa được tiếp cận vào thực tế giảng
dạy.


II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Học sinh tiểu học là đối tượng đang chuyển từ giai đoạn vui chơi sang giai
đoạn học tập. Các hứng thú về nhận thức, về tìm hiểu thế giới xung quanh bộc lộ
và phát triển rất rõ rệt. Thế nhưng, sự hứng thú ấy của học sinh lại phụ thuộc
phần lớn vào khả năng tổ chức, năng lực điều hành các hoạt động của giáo viên.
Vì vậy, muốn đổi mới phương pháp giáo dục một cách hiệu quả nhằm mang lại
những điều tốt nhất cho học sinh, trước hết giáo viên chúng ta cần phải:


2
 Đổi mới tư duy, tự hoàn thiện các kĩ năng của một người giáo viên từ
đó tiến hành đổi mới một cách đúng đắn.
 Nắm vững các phương pháp dạy học tích cực, vận dụng kết hợp
nhuần nhuyễn các phương pháp vào giảng dạy để vừa đạt mục tiêu
giáo dục, vừa phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn
của cơ sở.


1/ Đổi mới tư duy, tự hoàn thiện các kĩ năng của một người giáo
viên từ đó tiến hành đổi mới một cách đúng đắn.
- Việc giáo dục học sinh ở trường tiểu học không chỉ giúp các em tiếp thu
tốt các kiến thức trong SGK mà còn phải trang bị cho các em đầy đủ
những kĩ năng để có thể hiểu và giải quyết những vấn đề phức tạp trong
cuộc sống. Điều đó cho thấy vai trò của người giáo viên hết sức quan
trọng. Đã có lúc tôi tự hỏi: “Bản thân mình đã phát triển ho àn chỉnh các kĩ
năng phục vụ cho việc giảng dạy chưa?”. Đó là vấn đề tôi hết sức b ăn
khoăn b ởi có lúc tôi chưa thật tự tin khi xử lý một số tình huống phát sinh
trong lớp học, còn lúng túng trong việc tổ chức lớp học sao cho thật hiệu
quả để rèn luyện và phát triển cho học sinh những kĩ năng cần có…Chính
chương trình khởi đầu Intel đã phần nào giúp tôi giải quyết được một số
vướng mắc của bản thân.
- Chương trình khởi đầu Intel bồi dưỡng cho giáo viên chúng tôi rất nhiều
kĩ năng, trong đó quan trọng nhất là 3 nhóm kĩ năng:
 Kĩ năng phát triển tư duy.
 Kĩ năng lập kế hoạch hành động.
 Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Tiếp cận và vận dụng vào thực tiễn, tôi nhận thấy tính hiệu quả rõ rệt mà
chương trình đã mang lại cho công tác giảng dạy của chúng tôi.


Trong những năm học trước đây, tôi thường xây dựng các kế hoạch
chủ nhiệm, kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo một lề lối cũ.

3
Đó là những kế hoạch theo khuôn khổ quen thuộc và có lúc hiệu quả
chưa cao bởi nó không ho àn thành đúng theo trình tự thời gian hoặc
những tác động trong thực tế gây khó khăn cho việc theo đuổi các kế
hoạch ban đầu. Nhưng khi được tiếp cận với kĩ năng lập kế hoạch
hành động của chương trình Intel, những kế hoạch chủ nhiệm lớp, kế
hoạch bồi dưỡng và phát triển kĩ năng cho học sinh… được tôi xây
dựng trong năm học này phần nào luôn đạt hiệu quả bởi ở từng kế
hoạch hoạt động, tôi luôn chủ động về việc thực hiện mục tiêu, liệt
kê rõ từng bước m ình đ ã thực hiện thế nào, dự đoán những thử thách
có thể xảy ra, xác định rõ các nguồn tài nguyên để từ đó vận dụng
linh hoạt những giải pháp phù hợp và kịp thời.


Bên cạnh đó, kĩ năng phát triển tư duy của Intel còn giúp bản thân tôi
hoàn thiện hệ thống câu hỏi đặt ra cho học sinh. Thực tế cho thấy, hệ
thống câu hỏi trong quá trình học tập không chỉ là con đường dẫn
đến nguồn tri thức mà học sinh cần lĩnh hội mà nó còn có tác d ụng
khuyến khích phát triển tư duy có phân tích của học sinh ở mức cao
nhất. Trong những giờ học trước đây, hệ thống câu hỏi mà tôi đ ặt ra
tuy phù hợp với các đối tượng học sinh nhưng vẫn còn hạn chế bởi
mục đích khai thác câu hỏi chủ yếu đ ể học sinh hiểu rõ nội dung mà
chưa chú trọng rèn các ho ạt động tư duy cho các em. K hi tìm hiểu về
bảng phân loại kĩ năng tư duy của Bloom, ở mỗi bài học tôi luôn xem
xét và đánh giá các câu hỏi có sẵn trong sách giáo khoa theo mức độ
đi từ Biết -> Hiểu -> V ận dụng -> Phân tích -> Tổng hợp -> Đánh
giá, rồi từ đó tôi soạn ra một hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo việc khai
thác nội dung bài học vừa rèn kĩ năng tư duy cho các em.


 Ví dụ thực tế việc Dạy bài tập đọc “Phân xử tài tình” (STV 5, tập 2 ,
trang 46-47) ở năm học 2006-2007 và năm học 2007-20084
Thời gian Hệ thống câu hỏi được đặt với HS Mục tiêu
CHỦ YẾU DỰA VÀO SGK
1/ Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử
việc gì?
Năm học 2/ Quan đã dùng biện pháp nào để tìm người lấy cắp tấm
- Chủ yếu tìm
2006-2007 vải? Vì sao quan cho rằng kẻ không khóc là kẻ cắp?
nội dung, ý
3/ Quan đã làm gì để tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa? nghĩa của bài
đọc.
4/ Vì sao quan lại dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng:
 V ì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.
 V ì biết kẻ gian quá lo lắng sẽ lộ mặt.
 V ì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.
5/ Quan án phá được vụ án nhờ đâu?

- Hiểu nội
1/ Ai là người phải xử các vụ án và vì sao phải làm công
dung bài đồng
Năm học việc đó? thời phát triển
kĩ năng tư duy
2007-2008 2/ Hãy kể lại 2 vụ án.
của học sinh từ
3/ Tìm điểm giống và khác nhau giữa 2 vụ kiện. thấp đến cao.
4/ Quan án tìm thủ phạm trộm tiền nhà chùa bằng cách
yêu cầu mọi người cầm nắm thóc trong tay và chạy đàn vì:
 Ô ng tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.
 Ô ng biết kẻ gian quá lo lắng sẽ lộ mặt.
 Ô ng cần có thời gian để thu thập chứng cứ.
5/ Sắm vai 1 trong 2 vụ án.
6/ Thảo luận nhóm kể lại một việc cho thấy thầy cô đã
phân xử tài tình với hành vi học sinh.Q ua thực tiễn, tôi nhận thấy ngày càng tự tin hơn về kĩ năng đặt câu hỏi của mình,
từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế giảng dạy với mong muốn luôn kích thích sự
phát triển tư duy học sinh.


5
Ngày nay, chúng ta đang sống trong nền kinh tế toàn cầu, mỗi cá
nhân có thể gặp những thử thách ngày càng lớn về xử lí thông tin, về
cộng tác, giao tiếp và ứng dụng công nghệ. Vì vậy, kĩ năng sử dụng
công nghệ thông tin mà chương trình Intel muốn trang bị cho giáo
viên chúng ta là hết sức cần thiết. Vì là khóa học khởi đầu nên đối
với các giáo viên dù chưa có điều kiện tiếp xúc với công nghệ cũng
nắm bắt cách thực hiện một cách dễ dàng. Bản thân tôi sau khi tiếp
cận lớp học này, kĩ năng sử dụng công nghệ trở nên thuần thục hơn,
nó đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác chủ nhiệm như việc tính
điểm số, làm các hồ sơ sổ sách quản lí học sinh… Hơn nữa, nó còn
giúp công tác giảng dạy của tôi đạt hiệu quả hơn bởi tôi thường
xuyên cập nhật các thông tin mới nhất, những tư liệu trực quan sinh
động, đẹp mắt có tính thực tế để áp dụng vào các bài học, từ đó giúp
các em hiểu sâu hơn các kiến thức, gắn kiến thức thu được không xa
rời thực tiễn.

- Chính vì vậy, người giáo viên phải luôn nhận thức một cách đúng đắn:
phải tự rèn luyện, hoàn thiện những kĩ năng về công nghệ, kĩ năng tư duy
và sự cộng tác… để từ đó vận dụng các phương pháp dạy học sao cho
kích thích hứng thú say mê học tập và khả năng sáng tạo của tất cả học
sinh.


2/ Nắm vững các phương pháp dạy học tích cực, vận dụng kết
hợp nhuần nhuyễn các phương pháp vào giảng dạy sao cho vừa đạt
mục tiêu giáo dục, vừa phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện
thực tiễn của cơ sở.
Trong quá trình dạy học, giáo viên cần tạo ra một môi trường học tập giúp
học sinh rèn luyện và phát triển các kĩ năng. Môi trường đó có những đặc điểm
gì? Đó phải là nơi mà học sinh chủ động khám phá ý tưởng của mình, mở rộng
suy ngh ĩ sáng tạo, đẩy mạnh sự hợp tác lẫn nhau; là nơi thuận lợi để hình thành

6
nhân cách và kĩ năng sống. Một trong những phương pháp tạo ra môi trường đó
chính là phương pháp d ạy học theo nhóm.
Trong nhiều năm qua, phương pháp này đ ã được đông đảo giáo viên vận
dụng nhằm mục đích đổi mới giáo dục. Thế nhưng phương pháp học nhóm đã
bộc lộ một số hạn chế bởi: hoạt động này thường tập trung vào m ột số đối tượng
khá giỏi trong khi đó các em yếu kém chỉ ngồi xem hoặc tụt hậu không theo kịp
các bạn. Làm thế nào đ ể khắc phục tình trạng trên? P hương pháp nhóm tích
cực là m ột giải pháp hữu hiệu.


a) Phương pháp nhóm tích cực
- Đ ến với lớp tập huấn các phương pháp nhóm tích cực, tôi thực sự tâm đắc
về sự p hong phú đa đ ạng cũng như hiệu quả mà các phương pháp này mang đến.
Phương pháp nhóm tích cực gồm 15 phương pháp :
 Tập trung học tập
 Làm dấu, trích đoạn
 Lớp học lắp ghép
 Kim tự tháp
 Đôi bạn học tập
 Phóng viên
 Nói chuyện tay ba
 Thẻ lựa chọn (thẻ hiểu hoặc không hiểu)
 Thẻ cấu trúc
 Di chuyển trạm
 Suy nghĩ – Trao đổi – Chia sẻ
 Ba đi – Một ở lại
 Đàm phán hòa bình
 Nói chuyện vòng tròn
 Thẻ ôn b ài
7
Trình tự thực hiện của phương pháp đòi hỏi học sinh phải luôn ở thế chủ
động chiếm lĩnh kiến thức, điều đó sẽ nảy sinh nhu cầu học tập tích cực, học
sinh phải tự giải quyết các nhu cầu và thông qua đó các kĩ năng sẽ dần đ ược p hát
triển. Ngoài ra các phương pháp nhóm tích cực này còn đặc biệt phát triển các kĩ
năng cần thiết cho học sinh để có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện nay.
Cụ thể như:
 Phương pháp “Phóng viên” sẽ phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tư
duy, kĩ năng viết…
 Phương pháp “Trò chuyện tay ba” sẽ phát triển các kĩ năng nghe,
chia sẻ, kĩ năng nói…
 Phương pháp “Kim tự tháp” phát triển kĩ năng quyết định nhanh, kĩ
năng tư duy…


- N ắm được đặc điểm các phương pháp, trong từng hoạt động của tiết học, tôi
luôn nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng phối hợp nhịp nhàng p hương p háp học
nhóm tích cực với các phương pháp học khác sao cho thu hút các em cùng tham
gia chiếm lĩnh kiến thức. Phụ trách dạy chuyên sâu phân môn Tiếng Việt ở 4 lớp
Năm, tôi nhận thấy mỗi lớp học có đặc điểm riêng:
 Lớp 5/1: phần lớn học sinh nhanh nhẹn, sôi nổi, tự tin, có số ít các
em ít trao đổi chia sẻ ý kiến.
 Lớp 5/2: đa số là học sinh nam, các em rất hiếu động, khả năng tập
trung nghe giảng không lâu, hay nói chuyện và kĩ năng diễn đạt còn
yếu.
 Lớp 5/3: phần lớn học sinh nhanh nhẹn, năng nổ, một số học sinh còn
nhút nhát.
 Lớp 5/4: học sinh hiền, lớp học trầm, các em còn thụ động, ít trao đổi
chia sẻ ý kiến.


V ới đ ặc điểm các lớp như thế, tôi tổ chức giảng dạy ở mỗi lớp với các
phương pháp d ạy học khác nhau.

8
Ví d ụ: Hoạt động khởi động trước khi vào bài m ới

Lớp Cách tiến hành
Sử dụng phương pháp “Tập trung” dưới nhiều hình thức nhằm thu
5/2
hút sự chú ý của các em.
Tạo khí thế sôi động bằng những trò chơi “Kim Tự Tháp”, “Tiếp
5/4
sức”…
Tạo ra tình huống liên quan nội dung bài học để kích thích học sinh.
5/1 và 5/3


Mặc dù hoạt động khởi động diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại có tác dụng
rất lớn đến hiệu quả của tiết học. Bởi nếu giáo viên tạo được sự hứng thú ngay
từ đầu tiết học sẽ tạo ra động lực thúc đẩy các em khám phá những kiến thức
tiếp theo .

- N goài ra, trong các hoạt động, tùy nội dung bài học, tôi đã sử dụng những
phương pháp như trò chuyện tay ba, đôi bạn học tập, lớp học lắp ghép hoặc
phương pháp ba đi một ở lại để thay thế cho phương pháp nhóm trước đây.
V í dụ:
 Ở năm học trước, khi dạy bài tập đọc: “Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai”
(STV5, tập 1, trang 54), tôi đ ã yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi trả lời 2
câu hỏi:
N gười dân Nam Phi đã làm gì đ ể xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?
Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pac-thai được đông
đảo mọi người trên thế giới ủng hộ?
Quan sát học sinh thảo luận, tôi thấy có nhóm phối hợp trả lời rất tốt nhưng
đồng thời có nhóm chỉ có 1 em hoạt động, em còn lại thụ dộng lắng nghe, hoàn
toàn không phản hồi. Kết quả khi trình bày ý kiến có em không thể trả lời được.


 Ở năm học này, cũng với b ài đọc đó, khi trả lời 2 câu hỏi trên, tôi sử dụng
phương pháp đôi b ạn học tập. Q uan sát cho thấy tất cả học sinh kể cả các đối9
tượng thụ động, nhút nhát cũng đều phải tự nghiên cứu trả lời câu hỏi rồi chia
sẻ câu trả lời cùng bạn kế bên. Kết quả là các em trả lời rất tốt 2 câu hỏi ấy.
-> So sánh hai cách thức tổ chức trên cho thấy: phương pháp đôi b ạn học tập
hiệu quả hơn bởi to àn bộ các em đều nắm được nội dung đồng thời kĩ năng
nghe, chia sẻ, trình bày ở các em được phát triển.


 Một thực tế khác, trước đây khi dạy phân môn Tập làm văn, tôi thường vất
vả trong việc chỉnh sửa bài làm của các em (dàn ý, đoạn văn, bài văn) bằng
cách gọi các em đọc lại bài làm của mình rồi cùng cả lớp nhận xét, thống
nhất chung. Kết quả cho thấy rất nhiều học sinh không lắng nghe, có khi lắng
nghe cũng chưa tự tin nhận định b ài làm của bạn trước lớp nên đôi lúc việc
sửa bài cho học sinh không đạt hiệu quả. Thế nhưng cũng việc làm đó, ở năm
học này, tôi cảm thấy tiết học thật sự hiệu quả khi sử dụng phương pháp trò
chuyện tay ba kết hợp đàm thoại, chia sẻ. Mỗi nhóm ba học sinh sẽ là một
lớp học thu nhỏ của các em. Lần lượt từng bạn sẽ đọc bài làm của mình rồi sẽ
được nghe lời nhận xét, góp ý từ phía 2 bạn. Cách tổ chức ấy không những
giúp các em học hỏi những cái hay, khắc phục những lỗi sai từ bài làm của
bạn mà qua đó còn rèn cho các em kĩ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng nhận
xét, chia sẻ và trình bày ý kiến. Với các em học sinh tự ti, nhút nhát, việc biết
đưa ra ý kiến chủ quan của mình trong nhóm nhỏ dù chưa chất lượng nhưng
đối với tôi đó là một thành công ngoài mong đợi. Tôi tin rằng trong thời gian
sắp tới, các em sẽ mạnh dạn trình bày những ý kiến của mình trước lớp học
hoặc trước đám đông.


- Không những thế, các phương pháp nhóm tích cực còn có cách chia nhóm học
sinh hết sức đa d ạng, phong phú. Các em có thể ngồi theo nhóm ngẫu nhiên,
nhóm cùng trình độ… qua đó khả năng tiếp xúc với các bạn trong lớp đ ược
nhiều hơn, quan hệ bạn bè từ đó được mở rộng. Các em tỏ ra hứng thú, tích cực
hơn khi tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức.10
 Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, các tiết học của lớp tôi rất nhẹ
nhàng, học sinh học rất hứng thú. Điều tạo nên kết quả đó chính là việc tôi
đã kết hợp sáng tạo những phương pháp dạy học nhóm tích cực cùng với
nhiều phương pháp dạy học khác. Và một trong những phương pháp mà
tôi cũng rất tâm đắc và thường xuyên vận dụng: đó là phương pháp tích
cực bộ môn (trò chơi học tập Toán và Tiếng Việt).


b) Phương pháp tích cực bộ môn (trò chơi học tập Toán và Tiếng Việt).
- Phương pháp tích cực bộ môn là phương pháp rất phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lí học sinh tiểu học. Với tinh thần “Học mà chơi, chơi mà học”, các em sẽ
nắm kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái. Từ đó, các em có thể tự
tin vận dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, qua tham
gia trò chơi học tập, học sinh được rèn luyện sự tự tin, bạo dạn trước đám đông,
có tinh thần ham học hỏi, phát huy tính tích cực chủ động của các em trong học
tập.
- Phương pháp tích cực bộ môn Toán và Tiếng Việt giới thiệu rất nhiều những
trò chơi học tập như: bingo, tập trung, câu cá, đổ xúc xắc, trò chơi Ô, hình ảnh
biết nói…
- K hi được tiếp cận với phương pháp này, tôi và các đồng nghiệp trong khối
nhanh chóng tiến hành làm các đồ dùng học tập để phục vụ giảng dạy. Tùy vào
mục tiêu, nội dung bài, tôi vận dụng các trò chơi học tập ấy để học sinh có thể
chơi theo nhóm hoặc chơi cá nhân sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh
và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở. Qua các giờ học Toán cho thấy các
em rất tích cực, nhanh nhẹn, ham muốn được tham gia và háo hức chờ đợi đ ến
lượt mình chơi mặc dù phải tiếp xúc với những con số khô khan, những bài toán
cần phải tính. Hoặc qua các giờ Tiếng Việt, những kĩ năng về sử dụng từ ngữ, kĩ
năng đọc hiểu, kĩ năng viết văn ở các em học sinh nâng lên rõ rệt; trí tưởng
tượng sáng tạo của các em phong phú hơn rất nhiều.
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản