Sáng kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 3 – ôn tập các bài hát âm nhạc

Chia sẻ: skkntieuhoc

ÂM NHẠC LỚP 3 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐÔNG HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thuý Kiều. LỚP 3A KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC NĂM HỌC 2008-2009 Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009. Âm nhạc: Kiểm tra bài cũ: 2. Em hãy mời 2 bạn cùng trình bày bài hát “Tiếng hát bạn bè mình”? Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009. Âm nhạc: - Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình - Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son....

Nội dung Text: Sáng kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 3 – ôn tập các bài hát âm nhạc

Sáng kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 3 – ôn tập các bài hát âm nhạc
ÂM NHẠC LỚP 3
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐÔNG HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thuý Kiều.
LỚP 3A
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC NĂM HỌC 2008-2009
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
Kiểm tra bài cũ:
2. Em hãy mời 2 bạn cùng trình bày bài hát “Tiếng hát bạn bè mình”?
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
1. Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
Nhạc và lời: Lê Hoàng Minh
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
1. Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
2. Hát kết hợp vận động múa phụ hoạ.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
1. Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
2. Hát kết hợp vận động múa phụ hoạ.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
a.Tập kẻ khuông nhạc:
Dòng 4
Dòng 3
Dòng 2
Dòng 1
Dòng 5
Lưu ý: Các dòng kẻ của khuông nhạc phải cách đều nhau và không quá rộng.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
a.Tập kẻ khuông nhạc:
b.Tập viết khoá Son:
Lưu ý: Khoá Son đặt ở đầu khuông nhạc.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
a.Tập kẻ khuông nhạc:
b.Tập viết khoá Son:
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
1. Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
2. Hát kết hợp vận động múa phụ hoạ.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.

Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.
Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
1. Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.
2. Hát kết hợp vận động múa phụ hoạ.
3.Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.
*Lưu ý khi kẻ khuông nhạc và viết khoá Son:
-Các dòng kẻ của khuông nhạc phải cách đều nhau và không quá rộng.
-Khoá Son đặt ở đầu khuông nhạc.
4.Bài tập về nhà:
-Tập biểu diễn bài hát “Tiếng hát bạn bè mình”
-Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa Son.

XIN CHÂN THÀNH ẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO
ĐÃ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC NĂM HỌC 2008-2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản