Sáp nhập, chia, tách trường đại học

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
9
download

Sáp nhập, chia, tách trường đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường đại học (kể cả việc thành lập phân hiệu, cơ sở mới của trường đại học) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáp nhập, chia, tách trường đại học

  1. 6. Sáp nhập, chia, tách trường đại học a. Trình tự thực hiện Bước 1: Hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường đại học (kể cả việc thành lập phân hiệu, cơ sở mới của trường đại học) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b. Cách thức thực hiện - Hồ sơ gửi về Bộ phận “một cửa”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nôi qua đường bưu điện. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Tờ trình của cơ quan chủ quản (đối với trường công lập); tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường tư thục) trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia, tách trường, trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc sáp nhập, chia, tách trường đại học; trụ sở chính của trường sau khi sáp nhập và các trụ sở mới sau khi chia tách; - Biên bản Đại hội các cổ đông về việc sáp nhập, chia, tách trường (đối với trường tư thục); - Có đề án khả thi, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ, giảng viên và cán bộ, công nhân viên của trường; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp, cổ phần. Số lượng hồ sơ: chưa có quy định. d. Thời hạn giải quyết - Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
  2. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định sáp nhập, chia, tách trường của Thủ tướng Chính phủ. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính Theo Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học, việc sáp nhập, chia, tách trường đại học được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau đây: - Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học; - Phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; - Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, viên chức và người học của trường; - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục năm 2005. - Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học.
Đồng bộ tài khoản