Sắp xếp theo kiểu : Selection Sort

Chia sẻ: Đặng Quang Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
205
lượt xem
36
download

Sắp xếp theo kiểu : Selection Sort

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc : Chia mảng cần sắp thành 2 phần Phần đã được sắp và phần chưa được sắp : C = phần tử đầu tiên của B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắp xếp theo kiểu : Selection Sort

  1. Selection Sort Nguyên tắc : Chia mảng cần sắp thành 2 phần Phần đã được sắp và phần chưa được sắp : < B= phần chưa được sắp> C = phần tử đầu tiên của B Bước 1 : Tìm trong B phần tử lớn nhất max_key Bước 2 : swap C và max_key ( hoán đổi vị trí ) Bước 3 : Bỏ max_key vào A . Khi này A mới = { A cũ , max_key } . Quay lại bước 1 Gọi Sortable_List là list được hiện thực bằng mảng Code: void Sortable_List::selectionsort() { for ( int position = count -1 ; position > 0 ; position -- ) { int max = max_key(0,position) ; // tìm key lớn nhất swap ( max , position ) ; } } void Sortable_List::swap ( int low , int high) { Record temp ; temp = entry[low] ; entry[low] = entry[high] ; entry[high] = temp ; } .... max_key(int low , int high) { int largest , current ; largest = low ; for ( current = low +1 ; current
Đồng bộ tài khoản