Si mon - Nguồn và sử dụng tiền

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
13
download

Si mon - Nguồn và sử dụng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Si mon - Nguồn và sử dụng tiền

  1. Si mon - Bảng 4.17 Nguồn và sử dụng tiền Ảnh Tăng (giảm) tài sản lưu động Tiền hưởng Sử Các khoản phải thu thương mại 20.90 dụng Các khoản phải chịu lãi thương mại 57.319 Sử dụng Thuế được hoàn trả trước (6.000) Nguồn Thuế thu nhập trả trước 3.014 Sử dụng Chi phí trả trước và tiền đặt cọc (5.415) Nguồn Phải thu cán bộ nhân viên 1.237 Sử dụng Giảm (tăng) các khoản nợ ngắn hạn: Tiền Ảnh hưởng Các khoản phải trả thương mại (41.862) Nguồn Các khoản phải trả thương mại chịu lãi (11.319) Nguồn Chi phí luỹ kế (18.520) Nguồn Thu thuế nhập phải trả (13.833) Nguồn Tiền đặt cọc hoặc ký quỹ của khách hàng (20.000) Nguồn Ảnh Giảm (tăng) tài sản nợ dài hạn: Tiền hưởng Thuế thu nhập được trả chậm (7.492) Nguồn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản