Silic, công nghiệp silicat – Bài giảng hóa học lớp 9

Chia sẻ: matxanh26

Silic, công nghiệp silicat – Bài giảng hóa học lớp 9 gồm các slide được thiết kế đẹp mắt và sáng tạo. Sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh trong việc giảng dạy và học tập.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Silic, công nghiệp silicat – Bài giảng hóa học lớp 9

MÔN HOÁ HỌC 9
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản
ứng sau:
CO2 + H2O
CO2 + NaOH
CO2 + CaO

Câu 2: Nêu tính chất hoá học của phi kim?
KHHH : Si I. SILIC :
1. Trạng thái thiên nhiên :
NTK : 28
Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ TráiNguyên tố Si
Đất.
Trong tự nhiên Silic không tồn tại ởbao nhiêu % chất
chiếm dạng đơn
mà chỉ ở dạng hợp chất. khối lượng các
Trong tự nhiên nguyên tố Si có ở đâu? trong vỏ
Trong cát trắng, đất sét (cao lanh) tố
nguyên
trái đất?

?
I. SILIC : 2. Tính chất :
1. Trạng thái thiên nhiên : a. Tính chất vật lí :
Silic là chất rắn, màu xám khó nóng chảy, có
vẻ sáng kim loại.
Dẫn điện, dẫn nhiệt kém. Tinh thể Silic tinh
khiết là chất bán dẫn.
b. Tính chất hoá học :
Cho các phản ứng sau: hơn Clo, Cacbon.
Si là phi kim HĐHH yếu
Cl + với ánh sáng 2HCl
Si tác2 dụngH2 O2 ở nhiệt độ cao tạo thành
Silic đioxit.
C + 2H2 5000C
CH4
o
Si + O2 Ni phản2ứng.
Si + H2 Không SiO
t
Silic đioxit
Hãy so sánh tính chất phi kim của Si với Cl và
Si không phản ứng trực tiếp với H2. Hợp chất của
C? Từ đó dự đoán tính chất hoá học của Si. Viết
silic với hiđro chỉ tạo ra bằng con đường gián tiếp.
PTHH minh hoạ nếu có.
I. SILIC : II. SILIC ĐIOXIT (SiO2)
1. Trạng thái thiên nhiên : Silic đioxit là một oxit axit.
2. Tính chất :
SiO2Tác thể cóvới kiềm : chất hoá học nào?
- có dụng những tính
SiO2 (r) + 2NaOH (r) to Na2SiO3 (r) + H2O(h)
Natri silicat
- Tác dụng với oxit bazơ :
o
SiO2 (r) + CaO (r) t CaSiO3 (r)
Canxi silicat

Lưu ý : Silic đioxit không phản ứng với nước.
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : Công nghiệp chế biến gồmhợp chất tự nhiên của
Công nghiệp Silicat các sản xuất đồ gốm sứ,
2. Tính chất :
xi măng, thuỷ tinh.
Silic gọi là công nghiệp silicat. Vậy công nghiệp
II. SILIC ĐIOXIT :
silicatgốm, sứ
Đồ gồm những Xi măng
ngành nào? Thuỷ tinh
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : 1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
2. Tính chất :
II. SILIC ĐIOXIT :
Kể tên
một số đồ
gốm mà
em biết?

Đồ gốm gồm : gạch
ngói, gạch chịu lửa
và sành, sứ.
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : 1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính :
II. SILIC ĐIOXIT :
Nguyênsét, thạch anh, sản xuất đồ gốm là gì?
Đất liệu chính để fenpat.
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : 1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính :
II. SILIC ĐIOXIT :
b. Công đoạn chính : Phim
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : 1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính :
II. SILIC ĐIOXIT :
b. Công đoạn chính :
Đất sét, thạch anh, fenpat
Nhào với H2O
Khối dẻo
Tạo hình, sấy khô

Các đồ vật

Nung ở nhiệt độ cao
Đồ gốm
I. SILIC : III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT :
1. Trạng thái thiên nhiên : 1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính :
II. SILIC ĐIOXIT :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :
Nước ta có nhiều cơ sở SX gốm, sứ như Bát
Tràng (HN), Công ty sứ Hải Dương, Đồng Nai…
Xưởng gốm Bát Tràng Làng gốm, sứ Hải Dương
I. SILIC : 2. Sản xuất xi măng :
1. Trạng thái thiên nhiên :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính : Đất sét, đá vôi, cát…
II. SILIC ĐIOXIT : b. Công đoạn chính :
III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG
NGHIỆP SILICAT :
1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
a. Nguyên liệu chính :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :
Nhà máy xi măng Tam Điệp


Đất sét,
đá vôi,
cát...
Khí thải
Chất đốt
Clanhke

Minh hoạ lò quay sản xuất clanhke
I. SILIC : 2. Sản xuất xi măng :
1. Trạng thái thiên nhiên :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính : Đất sét, đá vôi, cát…
II. SILIC ĐIOXIT : b. Công đoạn chính :
III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG
NGHIỆP SILICAT : Đá vôi, đất sét
1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
a. Nguyên liệu chính : Nghiền nhỏ, trộn
b. Công đoạn chính : với cát và H2O
c. Cơ sở sản xuất :
Bùn
Nung ở 1400oC
 1500oC
Clanhke rắn
Để nguội, rồi nghiền
cùng với chất phụ gia
Xi măng
I. SILIC : 2. Sản xuất xi măng :
1. Trạng thái thiên nhiên :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính : Đất sét, đá vôi, cát…
II. SILIC ĐIOXIT : b. Công đoạn chính :
III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG c. Cơ sở sản xuất xi măng ở nước ta :
NGHIỆP SILICAT :
1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
a. Nguyên liệu chính :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :

Nhà máy SX xi Nhà máy SX xi
măng Hà Nam măng Hà Tiên
Nhà máy SX xi Nhà máy SX xi
măng Sông Đà măng Hoà Bình
3. Sản xuất thuỷ tinh :
a. Nguyên liệu chính :
Cát thạch anh (cát trắng), đá vôi và sôđa (Na2CO3)
b. Công đoạn chính :
Hỗn hợp: SiO2 , CaCO3 ,
Na2CO3
Các phương trình hoá học :
Nấu chảy
CaCO3 to CaO + CO
ở 9000C 2
o
Thủy tinh nhão CaO + SiO2 t CaSiO3
Làm nguội o
từ từ Na2CO3 + SiO2 t Na2SiO3 + CO2
Thủy tinh dẻo Hỗn hợp của CaSO3 và Na2SiO3 là
thành phần chính của thuỷ tinh thường.
ÉP, THỔI

Các đồ vật
I. SILIC : 3. Sản xuất thuỷ tinh :
1. Trạng thái thiên nhiên :
2. Tính chất :
II. SILIC ĐIOXIT :
III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG
NGHIỆP SILICAT :
1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
a. Nguyên liệu chính :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :
2. Sản xuất xi măng : Thuỷ tinh màu xanh nước biển có pha thêm CoO
a. Nguyên liệu chính :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :
Thuỷ tinh màu xanh Dây cáp quang được làm
ngọc có pha thêm Cr2O3 từ thuỷ tinh thạch anh
I. SILIC : 3. Sản xuất thuỷ tinh :
1. Trạng thái thiên nhiên :
2. Tính chất :
a. Nguyên liệu chính :
II. SILIC ĐIOXIT : Cát thạch anh (cát trắng), đá vôi và sôđa (Na2CO3)
III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG b. Công đoạn chính :
NGHIỆP SILICAT : c. Các cơ sở sản xuất chính :
1. Sản xuất đồ gốm, sứ :
a. Nguyên liệu chính : Nước ta có các nhà máy sản xuất thuỷ tinh ở
b. Công đoạn chính : Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Thành
c. Cơ sở sản xuất :
2. Sản xuất xi măng : phố Hồ Chí Minh…
a. Nguyên liệu chính :
b. Công đoạn chính :
c. Cơ sở sản xuất :
Câu 1: Cho các hình vẽ sau:
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hình nào có đồ vật làm bằng sứ ?
Hình 1 Hình 3
Hình 2 Hình 4
I. Silic (Si):
- Là chất rắn, màu xám, dẫn điện, dẫn nhiệt kém.
- Si là phi kim HĐHH yếu.
- Tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao -> Silic đioxit

Silic
Công II. Silic đioxit (SiO2) :
Là oxit axit : Tác dụng với kiềm, với oxit bazơ,
Nghiệp với muối cacbonat tạo thành muối silicat.
Silicat
Sản xuất gốm, sứ.
III. Công
Nghiệp Sản xuất xi măng.
Silicat :
Sản xuất thuỷ tinh.
Học bài và trả lời các câu
hỏi SGK trang 95.
Đọc mục “Em có biết”
Chuẩn bị bảng hệ thống
tuần hoàn các NTHH.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản