Sinh học 10 – Bài giảng: Quang hợp

Chia sẻ: kimngan161999

Qua bài giảng học sinh có kiến thức về quá trình quang hợp ở cây xanh và ở các loài thực vật. Các loài thực vật tổng hợp các chất hữu cơ từ nguyên liệu vô cơ dưới ánh sáng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học 10 – Bài giảng: Quang hợp

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Thế nào là hô hấp tế bào? PTTQ?
Kể tên các giai đoạn hơ hấp tế bào.
2. Phân biệt về vị trí, nguyên liệu và
sản phẩm các giai đoạn của hô hấp tế
bào.
17 QUANG HỢP
BÀI 17 QUANG HỢP
I. KHÁI NIỆM QUANG HỢP
Quang hợp là gì?
Ánh sáng mặt trời
H2O + CO2  C6H12O6 + O2


Saccarôzơ
Tinh bột

CO2
Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
PTTQ:
đơn giản (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng với
CO2 + H2O + năng lượng ánh sáng (CH2O) + O2
sự tham gia của hệ sắc tố.
Vi khuẩn lam
Xương rồng


Ngô Tảo

Những sinh vật nào có khả năng quang hợp ?
BÀI 17 QUANG HỢP
I. KHÁI NIỆM QUANG HỢP
II. CÁC PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP
Quan sát hình, nghiên cứu SGK và hoàn thiện phiếu học tập
Điểm phân biệt Pha sáng Pha tối
Điều kiện Cần ánh sáng Không cần ánh sáng
Nơi diễn ra Màng tilacoit (hạt grana) Chất nền (Stroma)
Nguyên liệu H2O, NADP+, ADP CO2 , ATP, NADPH
Sản phẩm ATP, NADPH, O2 Đường Glucozơ...
BÀI 17 QUANG HỢP
I. KHÁI NIỆM QUANG HỢP
II. CÁC PHA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP

Hợp chất APG
6 cacbon (Hợp chất
(Rất không bền) 3 cacbon)
ATP, NADPH
(từ pha sáng)

CHU TRÌNH C3 ADP, NADP+
(CANVIN) AlPG
CO2 từ
khí quyển 3 cacbon

Một số
phản ứng
Hợp chất trung gian
5 cacbon
(RiDP) Tinh bột, saccarôzơ
Các hợp chất khác như lipit, prôtêin được
tổng hợp như thế nào ?


Khí CO2
Cacbonhiđrat
H2O
Khí O2
H2O


Cacbonhidrat sau khi được tổng hợp theo mạch dẫn đi
xuống rễ, kết hợp với chất dinh dưỡng cây hút từ đất để
tổng hợp nên các hợp chất khác như lipit, prôtêin.
BÀI 17 QUANG HỢP

Hãy nêu ý nghĩa của quá trình quang hợp đối với sinh
quyển? Từ những ý nghĩa đó chúng ta phải làm gì để
bảo vệ bầu khí quyển?

- Tạo nên các hợp chất hữu cơ cung cấp thức ăn cho
mọi sinh vật.
- Tạo cân bằng hệ sinh thái và sinh quyển đặc biệt là
cân bằng oxi, cacbonic.
- Là phương thức duy nhất để chuyển hoá năng lượng
áng sáng mặt trời thành hoá năng trong hợp chất hữu
cơ mà thế giới sống có thể sử dụng.
Hô hấp của SV và nhiều hoạt động sống của con người đều
thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất
khí này trong không khí nhìn chung không tăng ?
Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế
tạo ra đã được những sinh vật nào sử dụng ?
Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh
quang hợp đã cung cấp cho đời sống của con người.
Chúng ta cần phải làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và
phát triển cây xanh ở địa phương ?
BÀI 17 QUANG HỢP

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đọc phần “em có biết” phần cuối bài học.
- Học bài cũ và trả lời câu hỏi theo câu hỏi
SGK.
- Đọc bài mới trước khi đến lớp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản