Sinh học 10 nâng cao - Thực hành - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức a/ Cơ bản Học xong bài này, học sinh phải: -Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở các cấp độ tổ chức và đa dạng trong 5 giới. -Thấy được giá trị của sự đa dạng sinh vật và sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật. b/ Trọng tâm -Giới thiệu tính đa dạng ở các cấp tổ chức và ở 5 giới sinh vật. -Tăng cường ý thức phải bảo tồn đa dạng sinh học. 2/ Kỹ năng Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát,...

Nội dung Text: Sinh học 10 nâng cao - Thực hành - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Thực hành

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬTI/ MỤC TIÊU

1/ Kiến thức

a/ Cơ bản

Học xong bài này, học sinh phải:

-Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở các cấp độ tổ

chức và đa dạng trong 5 giới.

-Thấy được giá trị của sự đa dạng sinh vật và sự cần thiết phải bảo tồn

đa dạng sinh vật.

b/ Trọng tâm

-Giới thiệu tính đa dạng ở các cấp tổ chức và ở 5 giới sinh vật.

-Tăng cường ý thức phải bảo tồn đa dạng sinh học.

2/ Kỹ năng

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, khái quát

vấn đề.

3/ Thái độ

Nhận thức được giá trị và sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật và

đó là trách nhiệm của cả cộng đồng trong đó có các em học sinh.
II/ CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên

-Tranh về sự đa dạng của sinh vật về sự phân bố, cấu tạo cơ quan, tế

bào, hình thái tập tính, đời sống … của sinh vật.

-Đĩa hình về sự đa dạng trong tập tính sống của sinh vật.

2/ Học sinh

-Đọc trước yêu cầu SGK.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1/ Kiểm tra

So sánh giới động vật và thực vật.

2/ Bài học

-Giáo viên giới thiệu tranh về sự đa dạng của các cấp tổ chức.

-Cho học sinh xem phim về sự đa dạng tập tính sống của sinh vật.

-Học sinh quan sát tranh, theo dõi phim và làm bài thu hoạch cá nhân

theo gợi ý:

1-Kích thước sinh vật: ..............................................................................................

2-Cấu trúc cơ thể: ....................................................................................................

3-Màu sắc sinh vật: ..................................................................................................

4-Phương thức sống: ................................................................................................

5-Tập tính sống: .......................................................................................................
+Kiếm mồi: ..............................................................................................................

+Nuôi con: ...............................................................................................................

6-Mối quan hệ với các cá thể khác: ..........................................................................

7- Tại sao phải bảo tồn đa dạng sinh vật: .................................................................

8- Chúng ta phải làm gì để góp phần vào bảo tồn đa dạng sinh vật: .........................

3/ Dặn dò

-Dặn học sinh hoàn thành phiếu học tập, ôn tập kiến thức về tế bào, xem

trước bài 7.

-Chuẩn bị kiểm tra 15 phút.

5/ Nhận xét – đánh giá giờ học

6/ Rút kinh nghiệm sau giờ dạy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản