Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10

Chia sẻ: lenovo1209

Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào ? a chất. Tế bào chất và nhân. d Nhân. b Nhân con c. Tế bào 2/ Đa số các vi khuẩn có hình thức sinh sản : a sinh sản bằng bào tử hữu tính. b nẩy chồi và tạo thành bào tử. c phân đôi. d hình thành nội bào tử. 3/ Kì cuối của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật sự phân chia tế bào chất diễn ra như thế nào ? a Màng tế bào co thắt lại ở vị trí ở giữa tế...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sinh học 10 - Tiết 27: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10

Tiết 27:

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 10(Ban cơ bản)

Thời gian 45 phút1/ Trong tế bào nguyên phân xảy ở các bộ phận nào ?

a Tế bào chất và nhân. b Nhân con c. Tế bào

chất. d Nhân.

2/ Đa số các vi khuẩn có hình thức sinh sản :

a sinh sản bằng bào tử hữu tính. b nẩy chồi và

tạo thành bào tử.

c phân đôi. d

hình thành nội bào tử.

3/ Kì cuối của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật sự phân chia tế bào

chất diễn ra như thế nào ?

a Màng tế bào co thắt lại ở vị trí ở giữa tế bào chia tế bào mẹ

thành 2 tế bào con.

b Hình thành vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo chia tế bào mẹ

thành hai tế bào con.

c Tế bào chất phân chia trực tiếp cho các tế bào con.

d Hình thành màng nhân và nhân con.
4/ Vi khuẩn lăctic trong sữa chua thuộc nhóm dinh dưỡng nào ?

a Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất hữu cơ.

b Vi khuẩn hóa tự dưỡng sử dụng chất vô cơ.

c Vi khuẩn quang dị dưỡng sử dụng chất hữu cơ.

d Vi khuẩn quang tự dưỡng sử dụng chất vô cơ.

5/ Tế bào con chứa nNST đơn ở kì nào của quá trình giảm phân ?

a Kì đầu II. b Kì sau II. c Kì

giữa II. d Kì cuối II.

6/ Cơ chê nào dẫn đến duy trì bộ NST của loài sinh sản hữu tính ?

a Quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. b Quá

trình nguyên phân và thị tinh.

c Quá trình giảm phân và thụ tinh d

Quá trình nguyên phân và giảm phân.

7/ Thế nào gọi là quá trình lên men ?

a Là quá trình chuyển hóa các vật chất hữu cơ.

b Là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế bào chất.

c Là quá trình chuyển hóa các vật chât vô cơ.

d Là quá trình chuyển hóa hiếu khí xảy ra ở màng ngoài ti thể.

8/ Trong bột giặt sinh học có enzim của vi sinh vật như amilaza prôteaza

tẩy vết bẩn trên quần áo như:
a Xenlulôzơ. b Bột thit. c

Dầu d Mỡ

9/ Các yếu tố tiến hành quá trình phân giải ở vi sinh vật ?

a Các chất trong tế bào. b Các

enzim xúc tác.

c Độ ẩm của môi trường. d Nhiệt

độ.

10/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi sinh vật phân giải prôtein ?

a Rượu b Tương. c

Dưa muối d Cà muối.

11/ Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của NST diễn ra ở kì nào của quá trình

giảm phân ?

a Kì trước lần phân bào I. b Kì

giữa lần phân bào I.

c Kì trước lần phân bào II. d Kì

trung gian.

12/ Có một tế bào sinh dưỡng nguyên phân 3 lần liên tiếp thì số tế bào con

là bao nhiêu ?

a 10 b 6

c 8. d 20
13/ Nuôi cấy vi khuẩn E.Coli ở nhiệt độ 400C trong một giờ thì số lượng tế

bào (N) sau thời gian nuôi cấy:

a N = 7.105. b N = 8.105. c N=

6.105. d N = 3.105.

14/ Thực phẩm nào đã sử dụng vi khuẩn lên men lăctic ?

a Nước chấm b Dưa muối. c

Tương d Rượu

15/ Ý nghĩa khoa học của giảm phâm ?

a Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh

sản vô tính và vô tính.

b Giải thích được sự đa dạng của kiểu gen và kiểu hình ở những

loài sinh sản hữu tính.

c Giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng di truyền.

d Giải thích được cơ sở khoa học của BDTH ở những loài sinh

sản vô tính và hữu tính.

16/ Trong nguyên phân, NST dãn xoắn màng nhân xuất hiện xảy ra ở:

a kì sau b kì đầu c kì

giữa d kì cuối

17/ Các loại môi trường cơ bản để nuôi cấy vi sinh vật ?

a Môi trường bán tổng hợp và môi trường tổng hợp.
b Môi trường phức tạp và môi trường tổng hợp.

c Môi trường axit và môi trường kiềm.

d Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

18/ Chất cho electron và nhận electron dều là chất hữu cơ. Dây gọi là quá

trình gì ?

a Lên men. b Hô hấp kị khí. c Hóa

dưỡng vô cơ. d Hô hấp hiếu khí.

19/ Sinh trưởng của quần thể VSV trong nuôi cấy không liên tục tuân theo

quy luật với đường cong gồm có mấy pha cơ bản ?

a 4 pha. b 2 pha. c 3 pha.

d 5 pha.

20/ Thế nào gọi là vi sinh vật ?

a Là vi trùng có kích thước hiển vi.

b Là những sinh vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

c Là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé không thể nhìn

thấy bằng mắt thường.

d Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác.

21/ Quá trình chuyển hóa sinh học kị khí naod các phân tử hữu cơ vừa là

chất cho và nhận electron ?
a Hô hấp kị khí. b Lên men rượu. c Hô

hấp. d Hô hấp hiếu khí.

22/ Tại sao trâu bò đồng hóa được rơm rạ, cỏ khô giàu chất xơ ?

a Vì trong rơm rạ có nhiều vi sinh vật phân giải chất xơ.

b Vì trâu, bò là động vật nhai lại.

c Vì trâu bò là động vật có dạ dày 4 ngăn.

d Vì dạ cỏ của trâu, bò có chứa VSV phân gải xenlulôzơ ở rơm

rạ.

23/ Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp kị khí là gì ?

a CO2 và ATP. b CO2 và H2O. c

H2O và ATP d ATP.

24/ Ở người bộ NST 2n = 46, một tế bào sinh tinh diến ra quá trình giảm

phân. Ở kì sau I tế bào có bao nhiêu NST kép ?

a 46 NST đơn b 46 NST kép. c 23

NST đơn. d 23 NST kép.

25/ Bản chất của quá trình nguyên phân là gì ?

a Sự phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b Hai tế bào con đều mang bộ NST giống như tế bào mẹ.

c Sự phân bào có hình thành thoi vô sắc.

d Hai tế bào con có bộ NST giống nhau và khác tế bào mẹ.
26/ Dựa vào yếu tố nào để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật ?

a Kí sinh hoặc nữa kí sinh. b

Nguồn năng lượng và nguồn cacbon.

c Nguồn cacbon và các chất dinh dưỡng. d Các hợp

chất vô cơ và hữu cơ.

27/ Đa số VSV sống trong cơ thể người và gia súc thuộc nhóm ?

a Ưa siêu nhiệt b Ưa nhiệt. c

Ưa ấm. d Ưa lạnh.

28/ Nước quả vải chín sau 3 - 4 ngày thì có mùi rượu là do:

a xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.

b nấm mốc phân giải đương đơn.

c nấm men từ không khí hoặc trên vỏ quả lên men.

d xảy ra quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật.

29/ Qua giqảm phân số lượng NST ở tế bào con sẽ như thế nào ?

a Giống hệt tế bào mẹ(2n). b Giảm đi một

nữa(n).

c Gấp đôi tế bào mẹ(4n). d Gấp ba tế

bào mẹ(6n).

30/ Sợi vô sắc đính vào NST ở vị trí nào ?
a Hai cánh của NST. b Eo thứ cấp. c Tâm

động. d Chất nền prôtein.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản