Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Chia sẻ: lenovo1209

Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng. - Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết cường độ quang hợp.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU

Học sinh

- Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng

suất cây trồng.

- Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua

sự điều tiết cường độ quang hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Hình 11.1 : Tích luỹ các bon trong thân, rễ, lá, hoa của cây hướng

dương.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Quang hợp phụ thuộc vào ánh sáng như thế nào ?

- Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào lượng nước, nhiệt độ

?

2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH

NẮNGUẤT CÂY TRỒNG

* Hoạt động 1

Học sinh nghiên cứu mục I

Sau đó nêu các khái niệm sinh học liên

quan :

+Cường độ quang hợp -Quang hợp tạo ra 90-95% chất khô

+năng suất sinh học trong cây

+Năng suất kinh tế

? vì sao nói quang hợp quyết định năng -5 -10% là chất dinh dưỡng khoáng

suất cây trồng

Học sinh : nêu được chỉ có quang hợp

mới tạo ra được chất hữu cơ.

Giáo viên : cho học sinh quan sát hình

11.1 ? dự vào các khái niệm, em hãy tính

năng suất học sinh, năng suất kinh tế của

cây hướng dương ?

Giáo viên : Gọi một học sinh lên tính II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY

Giáo viên : Giữa năng suất cây trồng và TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU
quang hợp có mối liên hệ phụ thuộc vào TIẾT QUANG HỢP

các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Do

đó thông qua sự điều tiết quang hợp có

thể nâng cao năng suất cây trồng.

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 1.Tăng diện tích lá

II.1

? hãy giải thích vì sao tăng diện tích lá

làm tăng năng suất cây trồng ? tăng bằng -Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là

cách nào? tăng cường độ quang hợp dẫn đến

Học sinh tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây,

tăng năng suất cây trồng.

Giáo viên : Giải thích thêm quang hợp

phụ thuộc vào trị số diện tích lá (m2 lá/

m2 đất)

Với cây lấy hạt trị số cực đại là :

30.000 – 40.000m2 lá/ha

Với cây lấy củ và rễ trị số cực đại là :

40.000 – 55.000đm2lá /ha

* Hoạt động 2.Tăng cường độ quang hợp

Cho học sinh nghiên cứu mục II.2 -Cường độ quang hợp thể hiện hiệu
? biện pháp tăng cường độ quang hợp ? suất hoạt động của bộ máy quang hợp

Học sinh nêu được các biện pháp như : (lá)

+Làm cho bộ lá phát triển -Điều tiết hoạt động quang hợp của lá

+Điều tiết quang hợp bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ

+Chọn giống có khả năng quang hợp cao. thuật chăm sóc, bón phân, cung cấp

nước hợp lí, tuỳ thuộc vào giống, loài

cây trồng

? những giống lúa có năng suất cao bộ lá -Tuyển chọn và tạo mới các giống

thường có đặc điểm như thế nào ? cây trồng có cường độ quang hợp

-Nếu học sinh không trả lời được, cần gợi cao.

ý tăng diện tích lá trên diện tích đất (lá

rộng bản, cứng, đứng, tạo 1 góc hẹp với

thân)

IV. CỦNG CỐ

- Nói quang hợp quyết định năng suất, theo em là đúng hay là sai

? Vì sao ?

-Phân biết năng suất sinh học với năng suất kinh tế ?

-Có thể tăn cường uqan hởp cây xanh bằng cách nào ?

-Chuẩn chị câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sáhc giáo khoa.
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa

-Đọc trước bài 12

Phần bổ sung kiến thức :

- Đọc thêm phần quang hợp trong vũ trụ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản