Sinh học 11 - Bài 19 : CÂN BẰNG NỘI MÔI

Chia sẻ: lenovo1209

Nêu được định nghĩa và ý nghĩa cân bằng nội môi, hậu quả mất cân bằng nội môi. -Vẽ được sơ đò cơ chế duy trì cân bằng nội môi, nêu được vai trò của các thành phần của cơ thể duy trì cân bằng nội môi. - Trình bày cơ chế duy trì huyết áp - Vận dụng được vào thực tiễn cuộc sống.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 19 : CÂN BẰNG NỘI MÔI

Bài 19 : CÂN BẰNG NỘI MÔI
I. MỤC TIÊU

Học sinh

- nêu được định nghĩa và ý nghĩa cân bằng nội môi, hậu quả mất

cân bằng nội môi.

-Vẽ được sơ đò cơ chế duy trì cân bằng nội môi, nêu được vai trò

của các thành phần của cơ thể duy trì cân bằng nội môi.

- Trình bày cơ chế duy trì huyết áp

- Vận dụng được vào thực tiễn cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to hình 19.1 đến 19.4 sách giáo khoa

- Máy chiếu qua đầu (nếu sử dụng các bản trong thấy tranh)

- Phiếu học tập : số 1, 2, 3, 4

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Phân biệt HTH kín và HTH hở ?

- Cho biết ưu điểm của HTH kín so với HTH hở ?
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt đông I I. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG

Giáo viên : Phát phiếu học tập số 1 và TRONG VÀ CÂN BẰNG NỘI

cho học sinh đọc mục 1. Hãy điền vào MÔI

phiếu số 1
Phiếu học tập số 1 1.Khái niệm môi trường trong

KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG -Môi trường ngoài là môi trường

Môi trường Môi trường trong đó sinh vật sinh sống

ngoài trong -Môi trường trong là môi trường bao

Khái niệm quanh tế bào, từ đó tế bào nhận chất

Ví dụ dinh dưỡng và thải chất thải.

Sau khi học sinh điền vào phiếu giáo viên 2. Khái niệm cân bằng nội môi

chỉnh sửa.

* Hoạt động 2 :

Giáo viên : phát phiếu học tập và cho học - Là duy trì sự ổn định của môi

sinh đọc mục 3. trường trong.
Hãy điền vào phiếu số 2 -Khi các điều kiện lý hoá của môi

trường trong thay đổi và không duy

trì được sự ổn định bình thường thì

gọi là mất cân bằng nội môi.

Phiếu học tập số 2

K/N CÂN BẰNG NỘI MÔI

Mất cân
Cân bằng
bằng nội
nội môi
môi

Khái niệm

Ví dụ

Cân bằng nội môi, mất cân bằng là gì ?

cho ví dụ.

Học sinh hoàn thành phiếu học tập, giáo II.SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT CƠ THỂ

viên chỉnh sửa. DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

? thế nào là liên hệ ngược ?

Giáo viên : giải thích và nêu được vai.

trò quan trọng của liên hệ ngược trong cơ Cơ thể duy trì cân bằng nội môi có

chế duy trì cân bằng nội môi. sự tham gia của các bộ phận :

-Bộ phận tiếp nhận kích thích
*Hoạt động 3 : -Bộ phận điều khiển

Giáo viên : Phát phiếu học tập và cho học -Bộ phận thực hiện

sinh đọc mục II, quan sát sơ đồ 19.1

?Hãy điền các nội dung phù hợp với

phiếu số 3

Phiếu học tập số 3

KHÁI QUÁT CƠ CHẾ CÂN BẰNG

NỘI MÔI

Bộ phận Các cơ Chức năng

quan III.MỘT SỐ CƠ CHẾ DUY TRÌ

Tiếp nhận CÂN BẰNG NỘI MÔI :

kích thích 1.Cơ chế duy trì huyết áp :

Điều khiển -Có sự tham gia của hấp thụ quan áp

Thực hiện lực, trung khu điều hoà tim mạch

Sau đó giáo viên cho 1 học sinh trình -Duy trì huyết ấp ổn định nhờ sự

bày, các học sinh khác bổ sung. tham gia của hấp thụ quan áp lực,

trung khu điều hoà tim mạch máu.

*Hoạt động 4 :

Gioá viên phát phiếu học tập số 4 và cho

HS đọc mục 1,2 quan sát sơ đồ 19.2,
19.3.

Phiếu học tập số 4

CƠ CHẾ DUY TRÌ HUYẾT ÁP

Bộ phận Các cơ Chức năng

quan

Tiếp nhận

kích thích

Điều khiển

Thực hiện

Hãy mô tả cơ chế điều hoà huyết áp? Giải

thích vì sao chạy huyết áp tăng nhưng khi

được nghỉ 1 lúc huyết áp trở lại bình

thường ?

-Sau khi học sinh đã mô tả giáo viên cho

học sinh điền các thông tin thích hợp vào

phiếu số 4.

IV. CỦNG CỐ

Tầm quan trọng của duy trì cân bằng nội môi là gì ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Nắm vững phần in nghiêng trong sách giáo kho.

-Chuẩn bị câu hỏi 1 đến 4 sách giáo khoa 81.

01-Đọc trước bài : 20 cho biết động vật điều hoà thân nhiệt bằng

cách nào?

Phần bổ sung kiến thức
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản