Sinh học 11 - Bài 23 : ỨNG ĐỘNG

Chia sẻ: lenovo1209

Nêu được khái niệm về ứng động (ư/đ) - Phân biệt ứng động với hướng động + Phân biệt được bản chất của ứng động không sinh trưởng (ƯĐKST) và ứng động sinh trưởng (ƯĐST) +Nêu một số ví dụ về (ƯĐKT) +Trình bày vai trò của ứng động trong đời sống thực vật.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 23 : ỨNG ĐỘNG

Bài 23 : ỨNG ĐỘNG
I. MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm về ứng động (ư/đ)

- Phân biệt ứng động với hướng động

+ Phân biệt được bản chất của ứng động không sinh trưởng

(ƯĐKST) và ứng động sinh trưởng (ƯĐST)

+Nêu một số ví dụ về (ƯĐKT)

+Trình bày vai trò của ứng động trong đời sống thực vật.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tranh minh hoạ phóng to 23.1 đến 25.4 sách giáo khoa.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hoá ở

thực vật ? giải thích ?
2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt đông 1 I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ỨNG

+GV treo tranh 23.1 và 23.2 cho h/s quan ĐỘNG : (vận động cảm ứng)

sát và làm bài tập.

(?) tìm hiểu sự khác biệt trong phản ứng +Ứng đọng là sự v/đ thuận nghịch

của cây (h23.1) và vận động nở hoa của các cơ quan có cấu tạo kiểu hình

(h23.2) đẹp đối với sự biến đổi của tác nhân

? Ứng động là gì khuyếch tán của ngoại cảnh

(A/S/to…)

+Yêu cầu học sinh xác định được sự khác +Hướng ư/đ không xác định theo

biệt đó là : hướng tác nhân kích thích, mà phụ

*Hướng trả lời kích thích thuộc cấu trúc cơ quan.

-Hướng động : từ 1 phía theo hướng kích +Xảy ra do sinh trưởng không đồng

thích. đều tại mặt trên, dưới, của cơ quan

khi tác nhân kích thích biến đổi

-Ứng động : Không xác định theo hướng

kích thích mà phụ thuộc vào cấu trúc cơ

quan
*Cấu tạo cơ quan thực hiện : +Tuỳ tác nhân kích thích : Chia ứng

-Hướng động : Hình trụ (thân, cành, rễ…) động thành nhiều kiểu (SGK)

-ứng động : dẹp, kiểu lưng bụng (lá hoa)

*Hoạt động 2

Giáo viên : trao tranh h23.4 và 23.5

Học sinh : Quan sát để hoàn chỉnh phiếu

học tập sau

*Đáp án trên phiếu học tập số 1 II.CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG

Các kiểu hướng động 1.Ứng động sinh trưởng

Loại Khái Nguyên Cơ Ví 2.Ứng động không sinh trưởng

ứng niệm nhân chế dụ (Phiếu học tập)

đọng

Ứng

động

sinh

trưởng

Ưng

động

không

sinh
trưởng

*Hoạt động 3

Học sinh thảo luận nhóm, nêu ý kiến của

mình về vai trò của ứng động đối

với đời sống TV ? III.VAI TRÒ CỦA ỨNG ĐỘNG

+GV kết luận +Tạo sự thích nghi đa dạng cho TV,

+bài tập : Giải thích nguyên nhân của sự đối với sự thay đổi của môi trường để

vận động cảm ứng của hoa và lá ? tồn tại và phát triển

+Yêu cầu h/s phân tích kỉ sự sinh trưởng

không đồng đều 2 phía của cụm hoa, dẫn

đến sự đống mở cụm hoa.

IV. CỦNG CỐ

*Phân biệt ứng động sinh trưởng với ứng động không sinh trưởng

?

V. BÀI VỀ NHÀ

-Trả lời câu hỏi sách giáo khoa

-Đọc mục “em có biết”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản