Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)

Chia sẻ: lenovo1209

Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị. +Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ +Trình bày cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có và không có Mienlin II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình vẽ minh hoạ từ 28.1 đến 28.4 sách giáo khoa

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)

Bài 28 :

ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN

ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)
I. MỤC TIÊU

+ Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn

ĐTHĐ vào đồ thị.

+Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ

+Trình bày cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có và không có

Mienlin

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Hình vẽ minh hoạ từ 28.1 đến 28.4 sách giáo khoa

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ và vai trò bơm Na – K

?

2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
* Hoạt đông 1 I.ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG

(ĐTHĐ)Tìm hiểu về ĐTHĐ

GV nêu rõ khi bị kích thích thì TBTK

hưng phấn, xuât hiện ĐTHĐ

Cho HS quan sát hình 28.1, nghiên cứu

mục 1 SGK trả lời câu hỏi : 1.Đồ thị điện thế hoạt động

? ĐTHĐ gồm những giai đoạn nào ? đặc

điểm của từng giai đoạn ?

* Hoạt động 2 ĐTHĐ gồm 3 giai đoạn :

Học sinh quan sát hình 28.2 và nghiên *Mất phân cực : chênh lệch đ/thế /

cứu mục 2 trang 109 hoàn thành phiếu bên màng giảm nhanh (-70  0mV)

học tập số 1 *Đảo cực : Trong màng trở nên (+)

Phiếu học tập số 1 Ngoài màng tích điện (-) (+35mV)

Giai Cổng Cổn Trong Ngoài *Tái phân cực : Khôi phục lại chênh

đoạn Na+ gK+ màng màng lệch điện thế 2 bên màng (về -70mV )

Mất

phân

cực
Đảo 2.Cơ chế hình thành ĐTHĐ

cực a.Giai đoạn mất phân cực

Tái Kích thích  thay đổi tính thấm

phân màng  Na+ vào trong trung hoà điện

cực âm  mất phân cực

Học sinh hoàn thành phiếu học tập, giáo

viên kết luận về cơ chế hình điện thế hoạt b.Giai đoạn đảo cực

động. Na+ tiếp tục vào gây thừa điện tích

* Hoạt động 2 Tìm hiểu sự lan truyền dương phía trong màng  đảo cực

ĐTHĐ trên sợi thần kinh c.Giai đoạn tái phân cực

Cho học sinh quan sát hình 28.3 và 28.4 K+ đi từ trong ra ngoài màng  ngoài

trả lời câu hỏi : Cấu trúc và sự lan truyền màng tích diện dương  tái phân cực

ĐTHĐ trên sợi thần kinh không có màng *Cơ chế hình thành điện thế hoạt

miêlin và sợi thần kinh có sợi miêlin khác động là sự biến đổi rất nhanh điện thế

nhua như thế nào ? ở màng TB từ phân cực sang mất

Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học phân cực, đảm cực và tái phân cực.

tập số 2

Phiếu học tập số 2

Loại sợi Đặc Cách Ưu II.LAN TRUYỀN CỦA ĐTHĐ

thần điểm lan nhược TRÊN SỢI TK
kinh cấu tạo truyền điểm 1.lan truyền của điện thế hoạt động

Sợi trên sợi thần kinh không có màng

không miêlin

có 2.Lan truyền của điện thế hoạt động

miêlin trên sợi thần kinh có bao miêlin

Sợi có

miêlin
IV. CỦNG CỐ

Nhấn mạnh :

+ ĐTHĐ là sự biến đổi nhanh điện thế ở màng TB từ phân cực 

mất phân cực  đảo cực  tái phân cực.

+Do lan truyền theo lối nhảy cốc  tốc độ lan truyền của ĐTHĐ

trên ợi TK có bao miêlin : Rất nhanh.

V. BÀI VỀ NHÀ

+ Trả lời câu hỏi SGK

+ Đọc mục “em có biết”

+ Hoàn thành phiếu học tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản