Sinh học 11 - Bài 32 : THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: lenovo1209

Phân biệt được các dạng tập tính của động vật II. THIẾT BỊ DẠY HỌC + Đĩa CD về vài dạng tập tính của một loài động vật +đầu CD, phòng chiếu. III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 1. Một số câu hỏi trước khi xem phim + Động vật săn mồi như thế nào ? +Các biểu hiện của con đực với con cái trong mùa sinh sản. +Làm thế nào để xác định được con đầu đàn. +Cá thế trong đàn thông tin cho nhau như thế nào....

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 32 : THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

Bài 32 : THỰC HÀNH

XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU

+ Phân biệt được các dạng tập tính của động vật

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Đĩa CD về vài dạng tập tính của một loài động vật

+đầu CD, phòng chiếu.

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Một số câu hỏi trước khi xem phim

+ Động vật săn mồi như thế nào ?

+Các biểu hiện của con đực với con cái trong mùa sinh sản.

+Làm thế nào để xác định được con đầu đàn.

+Cá thế trong đàn thông tin cho nhau như thế nào

2. Xem phim

IV.VIẾT THU HOẠCH
Dựa trên kết quả thảo luận, mỗi h/s viết 1 bản tóm tắt về những

biểu hiện của từng dạng tập tính của động vật (có so sánh tập tính của

nhiều loài)

V. NHẬN XÉT, DẶN DÒ

Ôn tập chương I và II để kiểm tra viết

CHƯƠNG III : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chương III Giới thiệu về sinh trưởng và phát triển, kết quả tổng

hợp của quá trình trao đổi chất và năng lượng ở cơ thể sinh vật. Nội

dung gồm các kiến thức về đặc điểm, cơ sở tế bào học của quá trình

sinh trưởng và phát triển. Những nhân tố (bên trong và bên ngoài) ảnh

hưởng đến sinh trưởng của động vật và thực vật và những ứng dụng

những kiến thức đó trong việc điều khiển sự sinh trưởng và phát triển

nhằm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất cây trồng, vật nuôi và chăm

sóc sức khoẻ con người.
A.SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU

+ Nêu được khái niệm về sinh trưởng của cơ thể thực vật.

+Chỉ rõ mô phân sinh nào của thực vật một lá mầm, hai lá mầm là

chung, riêng.

+Phân biệt sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp

+Giải thích được sự hìn thành vòng năm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tranh minh hoạ (phóng to theo SGK)

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

(GV giới thiệu hệ thống chương trình đã học)

2. Nội dung bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH
Treo hình 34.1 SGK cho học sinh quan sát TRƯỞNG (ST) CỦA THỰC VẬT

? cho nhận xét về những thay đổi của cây (tv)

đậu từ khi nhú rễ đến khi xuất hiện cặp lá - Sinh trưởng là quá trình tăng không

với 3 lá chét ? thuận nghịch kích tưhớc cơ thể thực

Sinh trưởng là gì ? vật do tăng số lượng và kích thước tế

+Yêu cầu h/s tập trung thảo luận 3 vấn đề bào.

: *Tăng kích thước – bao gồm :

+Tăng kích thước (?) -Tăng chiều dài

-Tăng khối lượng các cơ quan (?) -Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc

-dẫn đến làm tăng toàn bộ cơ thể -Tăng thể tích

-Nêu khái niệm về sinh trưởng (?)

+GV nhận xét, bổ sung và kết luận* Hoạt động 2 II.ST SƠ CẤP VÀ SINH

Em hiểu như thế nào về tế bào phân sinh TRƯỞNG THỨ CẤP

và mô phân sinh (MPS) ? 1.Các mô phân sinh và chức năng

+Các nhóm thảo luận và xây dựng bài … của chúng

+GV nhận xét, bổ sung và kết luận. *TB phân sinh : TB thực hiện nhiều

+Treo tranh h34.2 h/s tìm hiểu về MPS. lần phân bào

+Sử dụng phiếu học tập số 1 *Mô phân sinh : Nhóm TB chhưa
+Các nhóm thảo luận, ghi thông tin vào phân hoá, duy trì khả năng phân chia

phiếu nguyên nhiễm.

+GV cho đại diện 2 nhóm đọc kết quả, *Các loại mô phân sinh và chức năng

nhận xét và bổ sung đáp án của chúng (theo đáp án ở phiếu học

Phiếu học tập số 1 tập)

Tên mô -Mô phân sính đỉnh
Có ở Vị trí cụ Chức
phân -Mô phân sinh bên
lớp cây thể năng
sinh -Mô phân sinh lóng

MPS

đỉnh

MPS

bên

(tầng

phát

sinh)

MPS

lóng

* Hoạt động 3 2. Sinh trưởng sơ cấp

+Treo tranh h34.3  học sinh tìm hiểu -NHờ sự phân bào nguyên nhiểm

tranh -Làm cho cây kéo dài thân, rễ
(?) chỉ rõ vị trí, và kết quả của ST sơ cấp

của thân và rễ ?

(?) rút ra kết luận : Sinh trưởng sơ cấp là

gì ?

+Đại diện các nhóm xây dựng. GV kết

luận 

*Hoạt động 4 3.Sinh trưởng thứ cấp

-Quan sát h34.4 và cùng thảo luận -Làm cho cây lớn về chiều ngang, do

(?) sinh trưởng thứ cấp là gì ? hoạt động của mô phân sinh bên tạo

(?) Nhóm TV nào có sinh trưởng thứ cấp, ra.

kết luận ? -Quá trình này tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và

(?) Các TB ngoài cùng (bần) của vỏ cây libe thứ cấp.

gỗ được sinh ra từ đâu ? -Hoạt động của tầng phát sinh vỏ tạo

+GV cho các nhóm thảo luận, bổ sung và ra : Vỏ cây (bao gồm : Libe thứ cấp,

KL. tầng sinh bẩm và bần)

*Hoạt động 5 -Vòng năm là những vòng tròn, hình

+Quan sát h34.5 thành hàng năm trong cây thân gỗ, ba

(?) Em hiểu gì về vòng năm của cây thân gồm :

gỗ ? +Vòng sáng (mạch ống rộng, vách

+GV nhấn mạnh vai trò của đường xuyên mỏng)
tâm +Vòng tối (mạch hẹp, vách dày)

+Ứng dụng : Tính tuổi của cây.
IV. CỦNG CỐ

HS dùng phiếu học tập số 2, ghi thông tin vào phiếu và báo cáo

kết quả V. BÀI VỀ NHÀ

+ Trả lời câu hỏi (1  6 sách giáo khoa tr.126)

+ Đọc, “Em có biết”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản