Sinh học 11 - BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: lenovo1209

Nêu được vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát triển của động vật. + Kể tên các hoomon ảnh hưởng lên sinh truowngr và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống. +Nêu được vai trò của hoomon đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và không xương sống.

Nội dung Text: Sinh học 11 - BÀI 38 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

BÀI 38 :

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT

TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU :

+ Nêu được vai trò của yếu tố di truyền đối với sinh trưởng và phát

triển của động vật.

+ Kể tên các hoomon ảnh hưởng lên sinh truowngr và phát triển của

động vật có xương sống và không xương sống.

+Nêu được vai trò của hoomon đối với sinh trưởng và phát triển của

động vật có xương sống và không xương sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tranh phóng to theo SGK

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Bài cũ :

+ Hoomon thực vật là gì ? Đặc điểm chung của chúng ?

+ So sánh sinh trưởng và phát triển không biến thái và biến thái hoàn

toàn.
2. Bài mới :

Giáo viên nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. CÁC YẾU TỐ BÊN

Các nhóm tham gia thảo luận theo các TRONG :

câu hỏi sau :

1. Yếu tố di chuyển :

- Yếu tố di chuyển nào quyết định sinh

trưởng và phát triển của loài? - Hệ gan

- Sự điều khiển của yếu tố di truyền thể

hiện như thế nào ? - Điều khiển tốc độ và giới hạn

sinh trưởng

- Cho một số ví dụ ?

+ GV gợi ý cho học sinh tập trung vào

các nội dung trọng tâm sau :

- Sinh trưởng là một đặc trưng của cơ thể

sống do di truyền quyết định (hệ gan)

- Di truyền của động vật quyết định tốc

độ lớn và giới hạn lớn.
- Ví dụ : gà công nghiệp lớn hơn gà ri

* Hoạt động 2 : 2. Các hoomon ảnh hưởng lên

+ Quan sát tranh 38.1, kết hợp nội dung sinh trưởng và phát triển của

SGK điền nội dung phù hợp vào phiếu : động vật

+ Giáo viên cho nhóm độc kết quả. Bổ a. Các hoomon ảnh hưởng lên

sung và kết luận. sinh trưởng và phát triển của

Phiếu học tập số 1 động vật có xương sống

+ Hoocmôn tuyến yên

Vai trò với + Tyrôxin của tuyến giáp
Tuyến
Tên HM sinh trưởng, + Hoocmôn sinh dục
tiết
phát triển + Testôstêron của tinh hoàn

HMST + Estrôgen của buồng trứng

Tirôxin

Testostêron

Ơstrôgen

* Hoạt động 3

+ Treo tranh h38.2 h/s quan sát để điền

thông tin vào phiếu học tập số 2

+ Giáo viên cho học sinh thảo luận.
+ Sau đó nhận xét, bổ sung và kết luận

Phiếu học tập số 2Hoocmôn Hàm lượng Tác

động

T. Yên HMST ít

(g/đ non) HMST nhiều

T. giáp Thiếu Tirôxin

(g/đ non)

T.s / dục Thiếu

đực Testostêron

* Hoạt động 4

+ HS nghiên cứu SGK và hình 38.3

SGK. Điền nội dung vào phiếu (3 phút)

+ Giáo cho học sinh đọc kết quả.

Bổ sung và kết luận.

Phiếu học tập số 3Loại HM Tác động với sinh
trưởng và phát triển

Ecđisown b. Các hoocmôn ảnh hưởng lên

sinh trưởng và phát triển của

Juvennin động vật không xương sống
+ Nhấn mạnh : + Ecđíơn

- Sâu bướm lột xác nhiều lần + Juvennin

- Sâu thành nhộng và bướm : 1 lần + Hoocmôn não- Ở động vật có xương sống của hoạt

động của hoocmôn não giống hoocmôn

sinh trưởng ở động vật có xương sống.
IV.CỦNG CỐ

+ HS điền vào bảng câm tổng hợp các loại hoocmôn.

+ Nêu một số ví dụ.

+ Cho lớp suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau :
* Những hoocmôn kích thích phân chia tế bào, tăng kích thước tế bào và

kích thích phát triển xương đó là:

A. hoocmôn Tertôstêron B. hoocmôn sinh trưởng

C. hoocmôn Juvennin và Ecđisơn D.hoocmôn Estrôgen và Testôron
V. BÀI TẬP

+ Trả lời câu hỏi sách giáo khoa.

+ Đọc mục “Em có biết.”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản