Sinh học 11 - Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

Chia sẻ: lenovo1209

Nêu được các khái niệm : Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. - Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu 1 số nguyên tố dinh dưỡng và trình bày được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. - Liệt kê được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân bón cây hấp thụ được. - Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích sơ đồ - Khi bón phân cho cây trồng phải hợp lí, bón...

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG

Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU

VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG
I. MỤC TIÊU

Học sinh : Nêu được các khái niệm : Nguyên tố dinh dưỡng thiết

yếu, nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

- Mô tả được một số dấu hiệu điển hình của sự thiếu 1 số nguyên

tố dinh dưỡng và trình bày được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên

tố dinh dưỡng thiết yếu.

- Liệt kê được các nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, dạng phân

bón cây hấp thụ được.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích sơ đồ

- Khi bón phân cho cây trồng phải hợp lí, bón đúng và đủ liều

lượng. Phân bón phải ở dạng dễ hoà tan.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC

- Tranh vẽ hình 4.1, 4.2, 4.3 và hình 5.2 sách giáo khoa

- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong ; phiếu học tập

- Bảng 4.1, 4.2 sách giáo khoa
Hoặc bố trí được thí nghiệm 1 trong sách giáo khoa

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Thoát hơi nước có vai trò gì ? tác nhân chủ yếu nào điều tiết

dodọ mở của khí khổng ?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1 I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình THIẾT YẾU Ở TRONG CÂY

4.1

? Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét,

giải thích ?

Học sinh : mô tả được cách tiến hành thí

nghiệm.

-Nêu được nhận xét : Thiếu kali cây sinh -Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng

trưởng kém, không ra hoa. thiết yếu ở trong cây gồm các nguyên

-Vì kali là nguyên tố dinh dưỡng thết yếu. tố đại lượng (C, H, O, N, P, K, S, Ca,

Mg) và các nguyên tố vi lượng (Fe,

Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo).
? Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là gì ? - Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là

Học sinh : Thảo luận hoàn thành câu trả nguyên tố mà thiếu nó cây không thể

lời, giáo viên bổ sung, hoàn chỉnh. hoàn thành chu trình sống.

+Không thể thiếu hoặc thay thế bằng

nguyên tố khác

+Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất

của cơ thể.

* Hoạt động 2 II.VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN

? Dựa vào mô tả của hình 4.2 và hình 5.2, TỐ DINH DƯỠNG TRONG CƠ

hãy giải thích vì sao thiếu Mg lá có vệt THỂ THỰC VẬT

màu đỏ, thiếu N lá có màu vàng nhạt ? 1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố

Phiếu học tập dinh dưỡngDấu hiệu Học sinh học theo phiếu
Nguyên tố Vai trò
thiếu 2.Vai trò của các nguyên tố khoáng

Ni tơ -Vai trò

Phốt pho +Tham gia cấu tạo chất sống

Magiê +Điều tiết quá trình trao đổi chất

Can xi

Học sinh giải thích được vì chúng +Điều tiết quá trình trao đổi chất.
tham gia vào thành phần của diệp lục.

*Hoạt động 3 III.NGUYỀN CUNG CẤP CÁC

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu NGUYÊN TỐ KHOÁNG CHO

bảng 4.2 CÂY

?Các nguyên tố khoáng có vai trò gì 1.Đất là nguồn cung cấp chủ yếu

trong cơ thể thực vật các chất khoáng cho cây

Học sinh : sau khi thảo luận trả lời, giáo -Trong đất các nguyên tố khoáng tồn

viên bổ sung hoàn chỉnh. tại ở 2 dạng

+Không an

+Hoà tan

+cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở

dạng hoà tan.

*Hoạt động 4 2.Phân bón cho cây trồng

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III, -Bón phân không hợp lí với liều

phân tích đồ thị 4.3 lượng cao quá mức cần thiết sẽ.

? vì sao nói đất là nguồn cung cấp chủ +gây độc cho cây

yếu các chất dinh dưỡng khoáng ? +Ô nhiễm nông sản

Học sinh : Nêu được trong đất có chứa +Ô nhiễm môi trường nước, đất …

nhiều loại muốn khoáng ở dạng không Tuỳ thuộc vào loại phân bón, giống

tan và hoà tan. cây trồng để bón liều lượng cho phù
-Cây hấp thụ : Dạng hoà tan hợp.

Giáo viên : Cho học sinh phân tích sơ đồ

4.3

Học sinh : Phân tích được

+Bón ít cây sinh trưởng kém

+Nồng độ tối ưu cây sinh trưởng tốt

+Quá mức gây độc hại cho cây

? Bón phân hợp lí là gì ?

Học sinh : nêu được bón liều lượng phù

hợp cây sinh trưởng tốt mà không gây

độc hai cho cây và môi trường.
IV. CỦNG CỐ

- Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu ?

- Giải thích vì sao khi bón phân người ta thường nói “trông trời,

trông đất, trông cây”
V. BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa.
Phần bổ sung kiến thức :

-Vì sao khi nhổ cây con để trồng người ta thường hồ rễ ?

-Nếu bón quá nhiều phân nitơ cho cây làm thực phẩm có tốt không

? tại sao ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản