Sinh học 11 - Bài 44 : SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
526
lượt xem
56
download

Sinh học 11 - Bài 44 : SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính. - Nêu đuợc cá hinhf thức sinh sản vô tính - Nêu được ưu điểm , nhược điểm của sing sản vô tính ở động vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 44 : SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

  1. Bài 44 : SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU - Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính. - Nêu đuợc cá hinhf thức sinh sản vô tính - Nêu được ưu điểm , nhược điểm của sing sản vô tính ở động vật. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh (44.1 – 3), bản trong , máy chiếu. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1.kiểm tra bài cũ Hãy phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật? Và cho víi dụ? 2. Giảng bài mới: Giáo viên bổ sung ý kiến học sinh,kết luận để đi vào bài mới: Động vật có 2 hình thức sinh sản : * Vô tính : Thường gặp ở động vật bậc thấp.
  2. * Hữu tính : Ở hầu hết động vật không xương và có xương sống. Hoạt động của thầy trò Trọng tâm kiến thức * Hoạt động 1 I. KHÁI NIỆM SINH SẢN VÔ TÍNH - GV cho học sinh làm bài tập lênh số 1 – sách giáo khoa để rút ra khái niệm về sinh sản vô tính(đáp án ý đầu tiên). - Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó có một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể mới có bộ NST giống hệt nó, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. * Hoạt động 2 II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ - GV phát phiếu học tập và treo tranh TÍNH Ở ĐỘNH VẬT : 44.1,44.2,44.3 - HS tự nghiên cứu các mục II – sách giáo khoa, quan sát tranh H44. Cùng thảo luận nhóm để hoàn thiện phiếu học tập. Phiếu học tập * Các hình thức sinh sản vô tính chủ yếu ở động vật là: CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV - Phân đôi
  3. HTSS Đặc điểm Đại diện 1. phân đôi 2. Nảy - Nảy chồi chồi - Phân mảnh 3. Phân mảnh 4. Trinh sản - Trinh sản Điểm giống nhau ? Hiện tượng thằn lằn tái sinh đuôi, tôm, cua tái sinh được chân và càng bị gãy có phải là hình thức sinh sản vô tính không ? Vì sao ? * Hoạt động 3 : GV : - Cho biết những điểm giống nhau, * Điểm gống nhau của các hình thức sinh
  4. khác nhau của các hình thức sinh sản vô sản trên là : tính ? -Vì sao các cá thể trong sinh sản vô tính lại - Tạo cá thể mới có bộ NST giống cơ thể hoàn toàn giống cơ thể bố mẹ ban đầu ? ban đầu - Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là - Có ở động vật thấp gì? - Dựa trên cơ sở nguyên nhân để tạo ra cơ HS : Quá trình nguyên phân (Vì: Cơ thể thể mới (không có sự kết hợp giữa tinh trùng và TB trứng) mới tạo thành dựa trên qua trình phân bào * Điểm khác nhau giữa cá hình thức sinh liên tiếp thao kiểu nguyên phân) sản trên là : (phần đặc điểm ở phiếu HT) * Hoạt động 4 III. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA GV : Cho học sinh đọc sách giáo khoa SINH SẢN VÔ TÍNH : trang 168 - SSVT có những ưu điểm, nhược điểm gì? 1. Ưu điểm : HS : Thảo luận theo nhóm, trả lời giáo viên - Cơ thể sống độc lập, đơn lẽ vẫn có thể bổ sung kết luận tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong cường độ mật độ quần chúng thấp. - Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền. - Tạo ra số lượng lớn con cháu giống
  5. nhau trong một thời gian ngắn - Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh. 2. Nhược điểm : Tạo ra cá thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. * Hoạt động 5 IV. ỨNG DỤNG CỦA SINH SẢN VÔ - GV nêu một số hiện tượng nuôi cấy mô TÍNH TRONG NUÔI CẤY MÔ VÀ trong thực tiễn cuộc sống, rồi đặt câu hỏi: NHÂN BẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT - Nuôi cấy mô tế bào được thực hiện trong 1. Nuôi mô sống điều kiện nào? Vì sao? - Cách tiến hành : Tách mô từ cơ thể - Ứng dụng của việt nuôi mô sống? động vật nuôi cấy trong môi trường sinh dưỡng. -Tại sao chưa thể tạo được cá thể mới tư tế - Điều kiện : Vi trùng và nhiệt độ thích bào hoặc mô của động vật có tổ chức cao? hợp - Ứng dụng trong y học (Do tính biệt hoá cao của tế bào ĐV có tổ 2. Nhân bản vô tính
  6. chức cao ) - Cách tiến hành - Nhân bản vô tính có ý nghĩa gì đối với đời - Ý nghĩa của nhân bản vô tính đối với sống? đời sống. (- Nhân bản vô tính đối với động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra những cá thể mơí có bộ gen của cá thể gốc -Nhân bản vô tính để tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở người) IV. CỦNG CỐ - Cho học sinh đọc để ghi nhớ phần in nghiên trong khung - Tại sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ? - Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? * Câu hỏi trắc nghiệm : Các câu sau đây đúng hay sai? A. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là : Phân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sản.
  7. B. Trinh sản là hiện tượng các trứng không qua thụ tinh phát triển thành các cơ thể mới có bộ NST lưỡng bội. C. Một trong những ưu điểm của sinh sản vô tính là tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền. D. Chúng ta chưa thể tạo ra được các cá thể mới từ tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức cao vì do tính biệt hoá cao của tế bào động vật có tổ chức cao.
Đồng bộ tài khoản