Sinh học 11 - Bài 46 : CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH SẢN

Chia sẻ: lenovo1209

Cơ chế diều hoà sinh tinh trùng - Cơ điều hoà sản sing trứng II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Hình 46.1,46.2 sách giáo khoa. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Quan sát sinh sản hữu tính gồm những giai đoạn nào? - Cho biết ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính?

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 46 : CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH SẢN

Bài 46 :

CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH SẢN
I. MỤC TIÊU

HS nêu được :

- Cơ chế diều hoà sinh tinh trùng

- Cơ điều hoà sản sing trứng

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

- Hình 46.1,46.2 sách giáo khoa.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Quan sát sinh sản hữu tính gồm những giai đoạn nào?

- Cho biết ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính?

2. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

Đặt vấn đề : Tại sao sinh sản ở động * Quá trình sản sinh tinh trùng và
vật diễn ra một cách bình thường theo trứng chịu sự chi phối của hệ nội tiết,

chu kì? Đó là nhờ cơ chế điều hoà sinh hệ thần kinh và các yếu tố môi trường,

sản chủ yếu là cơ chế điều hoà sản sinh trong đó hệ nội tiết đóng vai trò quan

tinh trùng và sinh trứng. Trong đó HTK trọng nhất.

môi trường và đặc biệt là hoomôn đóng

vai trò quan trọng.

* Hoạt động 1

GV : Cho HS quan sát hình 46.1 SGK I. CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH TINH

đọc thông tin trong mục I.1 1. Vai trò của hoomôn

HS trả lời các câu hỏi : - Các hoomôn sinh dục như FSH, LH

- Mô tả cơ chế sản sinh tinh trùng > của tuyến yên, testostêron của tinh

(Tên các loại hoomôn và tác dụng của hoàn và một số hoomôn của vùng dưới

chúng, nơi sản sinh ra hoomôn?) đồi có vai trò chủ yếu trong quá trình

HS trả lời bằng cách điền vào các sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn.

thông tin thích hợp với phiếu học tập

số 1

Phiếu học tập số 1Tên hoomôn Nơi sinh Tác

sản dụng
FSH

LH

Testostêron

Giáo viên cho một học sinh trình bày, 2. Vai trò của hệ thành kinh và môi

các em khác bổ sung trường

* Hoạt động 2 : - HTK tác động lê tinh hoàn thông qua

Giáo viên cho học sinh đọc thông tin tuyến yên.

trong mục I.2 - Môi trường gây ảnh hưởng lên hoạt

- HTK và môi trường ảnh hưởng tới động của tinh hoàn thông qua HTK và

quá trình sản sinh tinh trùng như thế hệ nội tiết.

nào? Ví dụ :

Học sinh trả lời bằng cách hoàn thành

phiếu học tập số 2

Phiếu học tập số 2VAI TRÒ CỦA HỆ TK VÀ MT

SỐNG ĐỐI VỚI CON ĐỰC II. CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH

TRỨNG

Nhân tố ảnh hưởng Vai trò 1. Vai trò của hoomôn

- Các hoomôn sinh dục như FSH, LH
Hệ thần kinh của tuyến yên, ơstrôgen và progestêron

- Sự thay đổi nhiệt độ, của buồng trứng và một số hoomôn

AS thức ăn. của vùng dưới đồi có vai trò chủ yếu

- Thiếu ăn, suy dinh trong quá trình phát triển, chín và rụng

dưỡng. trứng ở buồng trứng.

- Các chất kích thích

(người nghiện thuốc lá,

rượu……)

* Hoạt động 3

GV cho HS quan sát hình 46.2 SGK

đọc thông tin trong mục II.1 2. Vai trò của hệ thần kinh và môi

-T ên các loại hoomôn và tác dụng của trường

chúng đến quá trình phát triển, chín và - HTK và các yếu tố môi trường ẩnh

rụng của trứng, nơi sản sinh ra hưởng lên quá trình sản sinh trứng

hoomôn? thông qua hệ nội tiết.

Sau nghiên cứu HS trả lời bằng cách - TK căng thẳng ảnh hưởng đến hệ nội

điền các nội dung thích hợp vào phiếu tiết, dẫn đến rối loạn trong quá trình

học tập số 3 sinh trứng.

- Sự hiện diện của con đực hoặc

Phiếu học tập số 3 cái……
- Nhiệt độ, thức ăn.

Tên hoomôn Nơi sinh Tác dụng * Tất cả các yếu tố đó đều tác động lên

sản HTK, HTK tác đọng lên hệ nội tiết mà

FSH ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng

LH

Ơstrogen và

Prôgestêron

GV gọi một HS lên trình bày, các em

khác theo dõi và bổ sung.

? Tại sao phụ nữ uống viên thuốc tránh

thai có thể tránh thai? Giải thích?

* Hoạt động 4

GV cho HS đọc thông tin trong mục

II.2

Hoàn thành phiếu học tập số 4Phiếu học tập số

VAI TRÒ CỦA HỆ TK VÀ MT

SỐNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
Nhân tố ảnh hưởng Vai trò

Hệ thần kinh

- Sự thay đổi nhiệt độ,

ánh sáng, thức ăn.

- Thiếu ăn, suy dinh

dưỡng.

- Các chất kích thích

(người nghiện thuốc lá,

rượu……)- HTK và môi trường có ảnh hưởng

như thế nào đến quá trình sản sinh

trứng?

- TK căng thẳng ảnh hưởng đến hệ nội

tiết, dẫn đến rối loạn trong quá trình

sinh trứng.

- Sự hiện diện của con đực hoặc

cái……

- Nhiệt độ, thức ăn

* Tất cả các yếu tố đó đều tác động lên
HTK, HTK tác động lên hệ nội tiết mà

ảnh hưởng đến quá trình sản sinh

trứng.
IV. CỦNG CỐ

- Cho HS đọc phần đóng khung ở cuối bài trong SGK.

- Tại sao quá trình trứng lại diễn ra theo mùa?

* Câu hỏi trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng

1. Hoomôn kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng là

A.LH B.FSH

C.Ơstrogen D.Progetron

2. Hoomôn kich thích nang trứng chín và rụng trứng duy trì thể vàng là

A. Ơstrogen B. FSH

C.Testosteron D.LH

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị các câu hỏi sách giáo khoa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản