Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Chia sẻ: lenovo1209

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ

THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng :

-Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá

-Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên

tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố

khoáng.

II. CHUẨN BỊ

1. Thí nghiệm 1

- Cây có lá nguyên vẹn

- Cặp nhựa hoặc gỗ

- Bản kính hoặc lam kính

- Giấy lọc

- Đồng hồ bấm giấy

- Dung dịch côban clorua 5%

- Bình hút ẩm
2. Thí nghiệm 2

- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3 ngày

- Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 50-100 hạt lúa, lỗ cách lỗ 5-

10mm)

- Thước nhựa có chia mm

- Tấm xốp đặt vừa trong lòng chậu có khoan lỗ

-Ống đong dung dịch 100ml

-Đũa thủy tinh

-Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

- Chia cột thành 4 nhóm

1.Thí nghiệm 1 : So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá

Dùng 2 miệng giấy tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da

trời) đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá.

Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưới là, dùng kẹp, kẹp lại.

Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu

hồng.

2.Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK
Mỗi nhóm làm 2 chậu

+Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK

+Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch

Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã nảy mầm vào

các lỗ, rễ mầm tiếp xúc với nước.

IV. THU HOẠCH

Mỗi học sinh làm một bản tường trình, theo nội dung sau :

1. Thí nghiệm 1 :

Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian

Thời gian chuyển màu của
Tên cây, vị trí
Nhóm Ngày, giờ giấy côban clorua
của lá
Mặt trên Mặt dưới
Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 mặt lá

2. Thí nghiệm 2

Tên cây Công thức thí Chiều cao Nhận xét
nghiệm (cm/cây)

Mạ lúa Đối chứng (nước)

Thí nghiệm (dung

dịch NPK)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản