Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
694
lượt xem
50
download

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt được các phản ứng sáng, với các phản ứng tối của quang hợp. - Nêu được các sản phẩm của pha sáng và các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối. - nêu được điểm giống và khác giữa các con đường cố định CO2 trong pha tối ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Nguyên nhân. - Giải thích phả ứng thích nghi của nhóm thực vật C4 và CAM đối với môi trường sống. -Nêu tên các sản phẩm của quá trình quang hợp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM

  1. Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM I. MỤC TIÊU Học sinh - Phân biệt được các phản ứng sáng, với các phản ứng tối của quang hợp. - Nêu được các sản phẩm của pha sáng và các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối. - nêu được điểm giống và khác giữa các con đường cố định CO2 trong pha tối ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Nguyên nhân. - Giải thích phả ứng thích nghi của nhóm thực vật C4 và CAM đối với môi trường sống. -Nêu tên các sản phẩm của quá trình quang hợp. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình 9.1 Sơ đồ các quá trình của 2 pha trong quang hợp Hình 9.2. Chu trình Canvin Hình 9.3. Sơ đồ chu trình C4. Hình 9.4 Giải phẫu và vị trí cố định CO2 ở lá thực vật C4.
  2. - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong ; phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Quang hợp ở cây xanh là gì ? lá cây xanh đã có những đặc điểm gì thích nghi với quang hợp ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. THỰC VẬT C3 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục I.1, sơ đồ 9.1, phát phiếu số 1 Phiếu học tập số 1 Khái niệm Nơi diễn ra Nguyên liệu Sản phẩm Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến đổi nào xảy ra trong pha sáng ? Học sinh : trả lời bằng cách điền các nội dung trên vào phiếu.
  3. Giáo viên : cho 1 học sinh trình bày phiếu 1.Pha sáng của mình, các em khác nhận xét bổ sung -Học sinh học theo nội dung của phiếu số 1. * Hoạt động 2 2.Pha tối (pha cố định CO2) -Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp GV : cho học sinh nghiên cứu mục I.2, sơ -Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng đồ 9.2, 9.3, 9.4 ATP và NADPH ? pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu, chỉ -Pha tối được thực hiện qua chu trình rõ nguyên liệu, sản phẩm của pha tối ? canvin Học sinh : Nêu được +Chất nhận CO2 là ribulôzơ 1-5 điP +Diễn ra ở chất nền của lục lạp +Sản phẩm đầu tiên : APG +Đều cần CO2 và sản phẩm của pha sáng +Pha khử APG  PGA  C6H12O6 ATP và NADPH +Tái sinh chất nhận là : Rib -1,5-diP +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động 3 Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9.2 và 9.3, 9.4 hãy rút ra những nét giống nhau và khác nhau giữa thực vật C3 và thực vật C4 ? Phiếu học tập số 2 II.THỰC VẬT C4
  4. Quang hợp Quang hợp +Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời Chỉ số so sở thực vật ở thực vật (TB nhu mô) và tái cố định CO2 (TB sánh C3 C4 bao bó mạch) Nhóm thực +Chất nhận CO2 là PEP vật +Sản phẩm đầu tiên là : AOA Quang hô III.THỰC VẬT CAM hấp Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời Chất nhận (vào ban đêm) và tái cố định CO2 CO2 đầu (ban ngày) trong cùng loại tế bào nhu tiên mô. Enzym cố Học sinh học tập theo phiếu. định CO2 Các tế bào quang hợp của lá Các loại lục lạp Học sinh : Thảo luận và trả lời bằng cách điền vào phiếu số 2. Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục
  5. III, phát phiếu số 3 Phiếu học tập số 3 QH ở Chỉ số QH ở QH ở TV so sánh TV C3 TV C4 CAM Đại diện Chất nhận CO2 Sản phẩm đầu tiên Thời gian cố đinj CO2 Các TB Qhợp của lá
  6. Các loại lục lạp ? pha tối ở thực vật CAM diễn ra như thế nào ? chu trình CAM có ý nghĩa gì đối với thực vật ở vùng sa mạc ? Pha tối ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM có điểm nào giống và khác nhau Học sinh thảo luận và hoàn thành PHT, giáo viên bổ sung hoàn chỉnh. IV. CỦNG CỐ - Lập sơ đồ tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ? - Nguồn gốc ôxi trong quang hợp ? - Hãy chọn đáp án đúng : V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Chuẩn bị các câu hỏi còn lại Phần bổ sung kiến thúc : - Đọc thêm mục em có biết trang 42 sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản