Sinh học 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức - Học sinh nắm được cấu tạo bên trong phù hợp với chức năng của phiến lá. - Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học.

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Bài 20:

CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được cấu tạo bên trong phù hợp với chức năng của phiến lá.

- Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Tranh phóng to hình 20.4 SGK.

Mô hình cấu tạo 1 phần phiến lá, đề kiểm tra photo hay viết trước vào

bảng phụ.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá?
- Lá sắp xếp như thế nào để nhận được nhièu ánh sáng?

3. Bài học

Mở bài như SGV.

Hoạt động 1: Biểu bì

Mục tiêu: HS nắm được cấu tạo của biểu bì, chức năng bảo vệ và trao đổi

khí.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS trong nhóm nghiên cứu - HS đọc thông tin mục  SGK,

SGK trả lời 2 câu hỏi SGK trang 65. quan sát hình 20.2 và 20.3 trao đổi

theo 2 câu hỏi SGK.

- Yêu cầu HS phải nêu được:

Biểu bì có tác dụng bảo vệ: tế bào

phải xếp sát nhau.

Lỗ khí đóng mở giúp thoát hơi nước.

- GV yêu cầu HS thảo luận toàn lớp. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm

- GV chốt lại kiến thức đúng. khác nhận xét, bổ sung.

- GV có thể giải thích thêm về hoạt

động đóng mở lỗ khí khi trời nắng và

khi râm.
? Tại sao lỗ khí thường tập trung

nhiều ở mặt dưới của lá?Tiểu kết:

- Lớp tế bào biểu bì có vách ngoài dày dùng để bảo vệ, có nhiều lỗ khí để

trao đổi khí và thoát hơi nước.Hoạt động 2: Thịt lá

Mục tiêu: HS phân biệt được đặc điểm các lớp tế bào thịt lá phù hợp với

chức năng chính của chúng.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV giới thiệu và cho HS quan sát - HS nghe và quan sát mô hình trên

mô hình, hình 20.4 SGK, nghiên cứu bảng, đọc mục  và quan sát hình

SGK. 20.4 SGK trang 66.

- GV gợi ý khi so sánh, chú ý ở - HS hoạt động cá nhân và trả lời câu

những đặc điểm: hình dạng tế bào, hỏi mục , ghi ra giấy.

cách xếp của tế bào, số lượng lục - HS trao đổi nhóm theo những gợi ý

lạp... của GV và thống nhất ý kiến.

- GV cho HS thảo luận nhóm sau khi - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
đã tự trả lời. khác nhận xét, bổ sung.

- GV ghi lại ý kiến của nhóm lên

bảng để nhóm khác theo dõi nhận

xét, bổ sung.

- GV nhận xét phần trả lời của các

nhóm, GV chốt lại kiến thức như

SGV, cho HS rút ra kết luận.

? Tại sao ở rất nhiều loại lá mặt trên

có màu sẫm hơn mặt dưới?Tiểu kết:

- Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp để chế tạo chất hữu cơ.Hoạt động 3: Gân lá

Mục tiêu: HS nắm được chức năng của gân lá.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS đọc mục  SGK trang 66 quan

trang 66 và trả lời câu hỏi: sát hình 20.4 kết hợp với kiến thức

- GV kiểm tra 1-3 HS, cho HS rút ra về chức năng của bó mạch ở rễ và
kết luận. thân, trả lời câu hỏi SGK.

? Qua bài học em biết được những - HS trả lời trước lớp, HS khác bổ

điều gì? sung nếu cần.

- GV treo tranh phóng to hình 20.4

giới thiệu toàn bộ cấu tạo của phiến

lá.Tiểu kết:

- Gân lá gồm các bó mạch có chức năng vận chuyển các chất.4. Củng cố

- GV phát tờ photo bài tập cho HS (nôi dung như SGV).

- Trao đổi nhóm cho HS chấm bài cho nhau.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Ôn lại kiến thức ở tiểu học: Chức năng của lá, chất khí nào duy trì sự

cháy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản