Sinh học 6 - Bài 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức - Học sinh nắm được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. - Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt. - Tìm được các VD thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng khai thác thông tin, nắm bắt thông tin. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức tham gia bảo vệ, phát triển cây xanh ở địa phương. ...

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

Bài 22:

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI

ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢPI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

- Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kĩ thuật

trong trồng trọt.

- Tìm được các VD thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng khai thác thông tin, nắm bắt thông tin.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức tham gia bảo vệ, phát triển cây xanh ở địa phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Sưu tầm tranh ảnh về một số cây ưa sáng và ưa bóng. Tìm tranh ảnh

về vai trò của quang hợp với đời sống động vật và con người.

- HS: Ôn tập kiến thức ở tiểu học về các chất khí cần thiết cho động vật và

thực vật.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? Những yếu tố nào là cần thiết cho

quang hợp?

3. Bài họcHoạt động 1: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

Mục tiêu: HS xác đinh được các điều kiện bên ngoài như: nước, khí

cacbonic, ánh sáng đã ảnh hưởng đến quá trình quang hợp.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, - HS tự đọc thông tin  SGK trang

nghiên cứu SGK. 75, suy nghĩ trả lời câu hỏi mục .

- GV quan sát, giúp đỡ những nhóm - Trao đổi nhóm, thống nhất ý kiến

còn lúng túng. trả lời.

- GV có thể gợi ý cho các câu hỏi - Yêu cầu nêu được kiến thức:

thảo luận: chú ý vào điều kiện ảnh + Các điều kiện ảnh hưởng đến

hưởng đến quang hợp. quang hợp: khí CO2, nước, ánh sáng,

nhiệt độ.
+ Trồng cây dầy dẫn tới thiếu ánh

- GV nhận xét phần trao đổi nhóm sáng.

của HS, GV đưa đáp án đúng để các - Các nhóm thảo luận kết quả và tìm

nhóm có thể sửa hay bổ sung vào ra câu trả lời đúng.

phần trả lời của mình.

- GV cho HS quan sát tranh: bụi lá

lốt ở dưới gốc cây hồng xiêm, tranh

khóm chuối cằn ở gần nhiều lò gạch

để thấy được ảnh hưởng của ánh

sáng và lượng khí CO2.

- Cho HS rút ra kết luận.Tiểu kết:

- Các điều kiện: ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng CO2, nước đã ảnh hưởng đến

quang hợp.Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh

Mục tiêu: HS hiểu được sự quang hợp ở cây xanh đã tạo ra thức ăn và khí

oxi cho tất cả các sinh vật.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS thảo luận nhóm theo - Mỗi HS tự suy nghĩ và trả lời câu

câu hỏi mục  SGk trang 75. hỏi.

- GV lưu ý các nhóm: khẳng định - Trao đổi trong nhóm về ý kiến của

được tầm quan trọng của các chất cá nhân, thống nhất câu trả lời của

hữu cơ và khí oxi do quang hợp của nhóm.

cây xanh tạo ra.

- GV nghe và giúp đỡ HS hoàn thành

đáp án về ý nghĩa của quang hơp như

SGV. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm

- GV chú ý thắc mắc của HS như: khác nhận xét, bổ sung.

con giun sống trong ruột người

không cần chất hữu cơ và khí oxi do

cây xanh chế tạo và thải ra.

? Qua bài này giúp em hiểu được

những điều gì?

- Từ phần thảo luận trên lớp, HS rút

ra kết luận.
Tiểu kết:

- Nhờ quá trình quang hợp cây xanh đã tạo ra các chất cần cho sự sống của

các sinh vật.

4. Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở cuối bài.

- GV đánh giá giờ học

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Ôn lại bài quang hợp.

- Đọc trước bài: cây có hô hấp không?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản