Sinh học 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức - Học sinh phân tích thí nghiệm và tham gia thiết kế 1 thí nghiệm đơn giản HS phát hiện được có hiện tượng hô hấp ở cây. - Nhó được khái niệm đơn giản về hiện tượng hô hấp và hiểu được ý nghĩa hô hấp đối với đời sống của cây. - Giải thích vài ứng dụng trong trồng trọt liên quan đến hiện tượng hô hấp ở cây. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát thí nghiệm, tìm kiến thức. - Tập thiết kế thí nghiệm. 3. Thái độ - Giáo dục...

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?

Bài 23:

CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh phân tích thí nghiệm và tham gia thiết kế 1 thí nghiệm đơn giản

HS phát hiện được có hiện tượng hô hấp ở cây.

- Nhó được khái niệm đơn giản về hiện tượng hô hấp và hiểu được ý nghĩa

hô hấp đối với đời sống của cây.

- Giải thích vài ứng dụng trong trồng trọt liên quan đến hiện tượng hô hấp ở

cây.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát thí nghiệm, tìm kiến thức.

- Tập thiết kế thí nghiệm.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng say mê môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Có điều kiện làm thí nghiệm 1 trước 1 giờ.

Các dụng cụ để làm thí nghiệm 2 như SGK.

- HS: Ôn lại bài quang hợp, kiến thức tiểu học về vai trò của khí oxi.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu khái niệm quang hợp?

- Không khí thiếu oxi có duy trì sự cháy được không?

3. Bài học

MB: Như SGK trang 77.

Hoạt động 1: Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây?

Mục tiêu: HS nắm được các bước tiến hành thí nghiệm, tập thiết kế thí

nghiệm để rút ra kết luận.

a. Thí nghiệm 1: nhóm Lan và Hải

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS đọc thí nghiệm quan sát hình

trang 77, nắm cách tiến hành, kết quả 23.1 ghi lại tóm tắt thí nghiệm gồm:

của thí nghiệm. chuẩn bị , tiến hành, kết quả.

- GV cho 1 HS trình bày lại thí - HS đọc thông tin  SGk trang 77,

nghiệm trước lớp. thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi SGk

- GV lưu ý HS pahỉ giải thích lớp trang 77.

váng trắng đục ở cốc A dày hơn là do - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
có nhiều khí cacbonic thì GV nên hỏi khác nhận xét, bổ sung.

thêm: Vậy ở chuông A do đâu mà - Yêu cầu HS nêu được lượng khí

lượng khí cacbonic nhiều lên? CO2 trong chuông A tăng lên chỉ có

- GV giúp HS hoàn thiện đáp án và thể do cây thải ra.

rút ra kết luận.

Tiểu kết:

- Khi không có ánh sáng cây đã thải ra nhiều khí cacbonic.b. Thí nghiệm 2: Thí nghiệm của An và Dũng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS thiết kế được thí - HS đọc thông tin  SGK, quan sát

nghiệm dựa trên những dụng cụ có hình 23.2 trang 78 và tra lời câu hỏi.

sẵn và kết quả của thí nghiệm 1.

- GV cho HS nghiên cứu SGK, trả

lời câu hỏi: Các bạn An và Dũng làm

thí nghiệm nhằm mục đích gì?

- GV yêu cầu nhóm thiết kế thí

nghiệm, GV đi tới các nhóm quan

sát, hưỡng dẫn, gợi ý cách bố trí thí

nghiệm.
- GV lưu ý: nếu HS trong lớp có học

lực trung bình thì các em có thể

không biết bố trí thí nghiệm, GV

phải hướng dẫn tỉ mỉ từng bước.

- GV nhận xét giúp HS hoàn thiện thí - HS trong nhóm cùng tiến hành thảo

nghiệm và giải thích rõ: khi đặt cây luận từng bước của thí nghiệm.

vào cốc thuỷ tinh rồi đạy miếng kính

lên, lúc đầu trong cốc vẫn còn O2 của

khôgn khí, đến khi khẽ dịch tấm kính

để đưa que đóm đang cháy vào, đóm

tắt ngay chứng tỏ trong cốc không

còn khí O2 và cây đã nhả CO2.

- GV thử kết quả thí nghiệm đã - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm

chuẩn bị cho cả lớp quan sát, chốt lại khác nhận xét, bổ sung.

kiến thức cho cả 2 thí nghiệm, HS - HS nghe và bổ sung vào bài của

nhắc lại. mình những chỗ chưa đúng.

Tiểu kết:

- Cây nhả khí cacbonic và hút khí oxi.Hoạt động 2: Hô hấp ở cây
Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm hô hấp và ý nghĩa của hô hấp.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập - HS đọc thông tin  SGK trang 78,

với SGK, trả lời câu hỏi: 79 suynghĩ trả lời 4 câu hỏi.

? Hô hấp là gì? Hô hấp có ý nghĩa - Yêu cầu nêu được:

như thế nào đối với đời sống của + Viết được sơ đồ sự hô hấp.

cây? + Mô tả các cơ quan của cây đều hô

? Những cơ quan nào của cây tham hấp.

gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp + Biện pháp làm tơi xốp đất...

với môi trường ngoài?

? Cây hô hấp vào thời gian nào?

? Người ta đã dùng biện pháp nào để

giúp rễ và hạt mới gieo hô hấp? - Một HS trả lời các HS khác nhận

- GV gọi 2 HS tra lời 4 câu hỏi SGK, xét, bổ sung.

HS khác nổ sung.

- GV chốt lại kiến thức và chú ý nếu

HS trả lời: ban đêm cây mới hô hấp

thì GV giải thích. - HS đọc yêu cầu, trao đổi nhanh

- GV yêu cầu HS trả lời mục  SGK trong nhóm đưa ra biện pháp như;
trang 79. cuốc, tháo nước khi ngập.

- GV giải thích các biện pháp kĩ

thuật cho cả lớp nghe cho HS rút ra

kết luận.

? Tại sao khi ngủ đêm trong rừng ta

thấy khó thở, còn ban ngày thì mát

và dễ thở?Tiểu kết:

- Cây hô hấp suốt ngày đêm, tất cả cá cơ quan đều tham gia.

4. Củng cố

- HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK.

- Yêu cầu HS giải thích: Một hòn đất nỏ bằng 1 giỏ phân.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Ôn lại bài: Cấu tạo trong của phiến lá.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản