Sinh học 6 - Bài 30: THỤ PHẤN

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức - Học sinh phát biểu được khái niệm thụ phấn. - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn. - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ. 2. Kĩ năng - Rèn luyện và củng cố các kĩ năng: + Làm việc nhóm nhỏ. + Quan sát mẫu vật, tranh vẽ. + Sử dụng các thao tác tư duy. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức yêu và bảo vệ thiên nhiên. ...

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 30: THỤ PHẤN

Bài 30:

THỤ PHẤNI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh phát biểu được khái niệm thụ phấn.

- Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ

phấn và hoa giao phấn.

- Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ

sâu bọ.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện và củng cố các kĩ năng:

+ Làm việc nhóm nhỏ.

+ Quan sát mẫu vật, tranh vẽ.

+ Sử dụng các thao tác tư duy.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Mẫu vật: hoa tự thụ phấn, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Tranh vẽ cấu tạo hoa bí đỏ.
Tranh ảnh một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- HS: Mỗi nhóm: 1 loại hoa tự thụ phấn, 1 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài học

Tìm hiểu hiện tượng thụ phấn, cho HS đọc khái niệm hiện tượng thụ

phấn trong SGK.Hoạt động 1: Tìm hiểu hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn

Mục tiêu: HS hiểu rõ đặc điểm hoa tự thụ phấn, phân biệt hoa tự thụ phấn và

hoa giao phấn.

a. Hoa tự thụ phấn

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Hướng dẫn HS quan sát hình 30.1 - HS tự quan sát hình 30.1 9chú ý vị

để trả lời câu hỏi: trí của nhị và nhuỵ), suy nghĩ để trả

? Thế nào là hiện tượng thụ phấn? lời câu hỏi.

- GV đưa vấn đề: Hoa tự thụ phấn - HS làm  SGK (lựa chọn các đặc

cần những điều kiện nào? điểm ghi vào giấy nháp)
- GV chốt lại đặc điểm của hoa tự + Trao đổi câu trả lời tìm được và

thụ phấn. giải thích.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung nếu

cần. - Đặc điểm hoa tự thụ phấn:

+ Hoa lưỡng tính.

+ Nhị và nhuỵ chín đồng thời.b. Hoa giao phấn

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả - HS đọc thông tin trang 99. Thảo

lời 2 câu hỏi mục 1b. luận câu trả lời trong nhóm (gợi ý

- Tổ chức thảo luận giữa các nhóm, giao phấn là hiện tượng hạt phấn

trao đổi đáp án 2 câu hỏi. chuyển đến đầu nhuỵ hoa khác)

- GV kết luận - HS tự bổ sung hoàn thiện đáp án.

+ Thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ - Yêu cầu kiến thức:

nhiều yếu tố. + Nêu được đặc điểm là hoa đơn tính

hoặc hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ

không chín cùng 1 lúc.

+ Hoa giao phấn thực hiện được nhờ

nhiều yếu tố: sâu bọ, gió, người...
Tiểu kết:

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

- Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn.

- Những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác gọi là hoa giao

phấn.Hoạt động 2: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Mục tiêu: HS biết được đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS bỏ mẫu đã mang đi - HS quan sát mẫu vật, tranh 9chú ý

lên bàn quan sát. các đặc điểm nhj, nhuỵ, màu hoa).

- GV treo tranh, giới thiệu thêm về suy nghĩ trả lời 4 câu hỏi SGK.

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi mục - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm

 SGK. khác nhận xét, bổ sung.

? Hoa có những đặc điểm nào để thu

hút sâu bọ?

- GV nhận xét.
- GV nhấn mạnh các điểm chính của - HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.Tiểu kết:

- Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm:

+ Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm.

+ Đĩa mật nằm ở đáy hoa.

+ Hạt phấn và đầu nhuỵ có chất dính.4. Củng cố

- GV củng cố nội dung bài.

- GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hoa tự thụ phấ, hoa giao phấn,

hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- GV đánh giá giờ học.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị: cây ngô có hoa, hoa bí ngô, bông, que...

- Đọc trước bài: thụ phấn (tiếp).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản