Sinh học 6 - LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Chia sẻ: bavapen1209

Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm (về kiểu rể, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa) - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm) 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, quan sát, thực hành 3. Thái độ và hành vi: Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh

Nội dung Text: Sinh học 6 - LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

 

  1. §42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm (về kiểu rể, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa) - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm) 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, quan sát, thực hành 3. Thái độ và hành vi: Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh II. Phương pháp : III. Đồ Dùng Dạy Học: - Mẫu: cây lúa, hành, huệ, cỏ - Cây bưởi con, lá dăm bụt - Tranh rể cọc, rể chùm, các kiểu gân lá IV. Hoạt Động Dạy Học: - Mở bài: SGK TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh
  2. Hoạt Động 1 : Phân Biệt Đặc Điểm Cây Hai Lá Mầm Và Cây Một Lá Mầm - Giáo viên cho học sinh nhắc lại kiến thức bài cũ về kiểu rể, kiểu gân lá, kết - Học sinh chỉ tranh, trình bày: hợp với quan sát tranh. + Các loại rể, thân, lá - Các đặc điểm này gặp ở cây khác + Đặc điểm của rể, thân, lá nhau trong lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm. - Học sinh hoạt động theo nhóm quan - Yêu cầu học sinh quan sát tranh sát kỹ cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm H42.1 giới thiệu một cây 1 lá mầm và  ghi các đặc điểm quan sát được vào 2 lá mầm điển hình  học sinh tự bảng trống (mẫu SGK tr137) nhận xét. - Nhóm báo cáo kết quả  các nhóm (làm  mục 1) khác bổ sung. - Tổ chức thảo luận trên lớp - Học sinh căn cứ đặc điểm của rể, lá - Phát biểu các đặc điểm phân biệt hoa  phân biệt cây 1 lá mầm và cây 2 cây 2 lá mầm và 1 lá mầm lá mầm. - Yêu cầu học sinh nghiên cứu đoạn - Học sinh đọc W tự nhận biết dấu mục 1 còn những dấu hiệu nào để hiệu nữa là số lá các phôi và đặc điểm phân biệt lớp 2 lá mầm là 1 lá mầm? thân. - Yêu cầu học sinh điền lên bảng trống. - Gọi 2 học sinh lên bảng tự ghi + các nhóm nhận xét bổ sung  tự rút ra đặc
  3. điểm để phân biệt 2 lớp. Hoạt Động 2 : Quan Sát Một Vài Cây Khác - Giáo viên cho học sinh quan sát các - Nhóm ghi thêm 10 tên cây và điền cây của nhóm mang đi  điền các vào bảng các đặc điểm  học sinh đặc điểm vào bảng sau: nhận xét bảng  bổ sung Tên cây Kết luận chung: - Học sinh đọc SGK IV. Kiểm Tra Kiến Thức: - Dùng H42.2 SGK  áp dụng nhận dạng nhanh cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm V. Dặn Do: - Bài học, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK - Đọc “Em có biết” - Ôn lại các nhóm thực vật đã học từ tảo đến hạt kín ----------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản