Sinh học 6 - NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
271
lượt xem
10
download

Sinh học 6 - NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua thí nghiệm, HS phát hiện ra các điều kiện cho hạt nảy mầm. Giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành 3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM

  1. §35. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Thông qua thí nghiệm, HS phát hiện ra các điều kiện cho hạt nảy mầm. Giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành 3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II. Phương pháp : III. Đồ Dùng Dạy Học: - HS làm thí nghiệm trước ở nhà, theo phần dặn dò b - Kẻ bảng tường trình theo mẫu SGK tr113 vào vỡ. IV. Hoạt Động Dạy Học: TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1 : thí nghiệm về những điều kiện cần cho nảy mầm - GV yêu cầu HS ghi kết quả thí - HS làm thí nghiệm 1 ở nhà điền kết
  2. nghiệm 1 vào bảng tường trình. quả thí nghiệm vào bảng tường trình. - Gọi các tổ báo cáo kết quả, GV ghi - Chú ý phân biệt được hạt nảy mầm lên bảng. với hạt chỉ nứt vỏ khi no nước. - GV yêu cầu HS - HS thảo luận trong nhóm để tìm ra + Tìm hiểu nguyên nhân hạt nảy câu trả lời yêu cầu nêu được; hạt không mầm và không nảy mầm được? nảy mầm vì thiếu nước, thiếu không + Hạt nảy mầm cần những điều kiện khí gì? - Đại diện số nhóm trình bày, nhóm - Tổ chức thảo luận trên lớp, khuyến khác bổ sung. khích HS nhận xét bổ sung. 2. Thí nghiệm 2: - HS đọc nội dung thí nghiệm yêu - GV yêu cầu HS nghiên cứu thí cầu nêu được điều kiện nhiệt độ. nghiệm 2 SGK trả lời câu hỏi mục  . - HS đọc thông tin SGK trả lời câu - GV yêu cầu HS đọc mục  trả lời hỏi. câu hỏi ngoài 3 điều kiện trên sự nảy Yêu cầu nêu được: chất lượng hạt mầm của hạt còn phụ thuộc yếu tố giống (điều kiện bên trong) nào? Kết luận: hạt nảy mầm cần đủ nước, - GV chốt lại các điều kiện cần cho không khí và nhiệt độ thích hợp, ngoài hạt nảy mầm HS ghi nhớ. ra cần hạt chắc, không sâu, còn phôi. Hoạt Động 2 : Vận Dụng Kiến Thức Vào Sản Xuất
  3. - GV yêu cầu HS nghiên cứu, tìm cơ - Học sinh đọc nội dung W thảo luận sở khoa học của từng biện pháp. theo từng nhóm nội dung (chú ý vận - GV cho HS các nhóm trao đổi dụng các điều kiện nảy mầm của hạt) thống nhất cơ sở khoa học của mỗi - Thông qua thảo luận, rút ra được cơ biện pháp. sở khoa học của từng biện pháp. Kết luận: gieo hạt bị mưa to, ngập lúng, tháo nước để thoáng khí. + Phải bảo quản tốt hạt giống, vì hạt đủ phôi mới nảy mầm được. + Làm đất tơi xốp, không đủ khí hạt nảy mầm tốt. + Phủ rơm khi trời rét giữ nhiệt độ thích hợp. Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK. IV. Kiểm Tra Đánh Giá: - GV cho HS trả lời câu hỏi tại lớp, HS nào trả lời tốt, GV cho điểm. - GV hỏi: Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? V. Dặn Dò: - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em cần biết”
  4. - Ôn lại kiến thức các chương II, chương III. ----------------
Đồng bộ tài khoản