Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

Chia sẻ: bavapen1209

Tài liệu tham khảo môn sinh học lớp 6 - Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

Nội dung Text: Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

TUẦN TIẾT TÊN BÀI

1 1 Đặc điểm của cơ thể cơ thể sống

2 Nhiệm vụ của sinh học2 3 Đặc điểm chung của thực vật

4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa3 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

6 TH: Quan sát tế bào thực vật4 7 Cấu tạo tế bào thực vật

8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào5 9 Các loại rễ, các miền của rễ

10 Cấu tạo miền hút của rễ6 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ

12 Sự hút nước và miối khoáng của rễ(tt)7 13 Biến dạng của rễ

14 Cấu tạo ngoài của thân
8 15 Thân dài ra do đâu

16 Cấu tạo trong của thân9 17 Thân to ra do đâu?

18 Vận chuyển các chất trong thân10 19 Biến dạng của thân

20 Ôn tập11 21 Kiểm tra 1 tiết

22 Đặc điểm bên ngoài của lá12 23 Cấu tạo trong của phiến lá

24 Quang hợp13 25 Quang hợp(tt)

26 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp14 27 Cây có hô hấp không?

28 Phần lớn nước vào cây đi đâu?15 29 Biến dạng của lá

30 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
16 31 Sinh sản sinh dưỡng do người

32 Cấu tạo và chức năng của hoa

17 33 Các loại hoa

34 Ôn tập học kì I

18 35 Kiểm tra học kì I

36 Thụ phấn37 Thụ phấn(tt)

19 38 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt20 39 Các loại quả

40 Hạt và các bộ phận của hạt21 41 Phát tán của quả và hạt

42 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm22 43 Tổng kết cây có hoa

44 Tổng kết cây có hoa(tt)23 45 Tảo

46 Rêu-Cây rêu
24 47 Quyết- Cây dương xỉ

48 Ôn tập25 49 Kiểm tra giữa học kì II

50 Hạt trần- Cây thông26 51 Hạt kín- Đặc điểm của cây thực vật hạt kín

52 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm27 53 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

54 Sự phát triển của giới thực vật28 55 Nguồn gốc cây trồng

56 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu29 57 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con

người

30 59

60 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con

người(tt)

31 61 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

62
Vi khuẩn

32 63 Nấm

64

Mốc trắng và nấm rơm

33 65 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm

66

Địa y

34 67 Ôn tập

68

35 69 Kiểm tra học kì II

70 Tham quan thiên nhiên

Tham quan thiên nhiên

Tham quan thiên nhiên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản