Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
666
lượt xem
52
download

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn sinh học lớp 6 - Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6

  1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 TUẦN TIẾT TÊN BÀI 1 1 Đặc điểm của cơ thể cơ thể sống 2 Nhiệm vụ của sinh học 2 3 Đặc điểm chung của thực vật 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa 3 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng 6 TH: Quan sát tế bào thực vật 4 7 Cấu tạo tế bào thực vật 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào 5 9 Các loại rễ, các miền của rễ 10 Cấu tạo miền hút của rễ 6 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ 12 Sự hút nước và miối khoáng của rễ(tt) 7 13 Biến dạng của rễ 14 Cấu tạo ngoài của thân
  2. 8 15 Thân dài ra do đâu 16 Cấu tạo trong của thân 9 17 Thân to ra do đâu? 18 Vận chuyển các chất trong thân 10 19 Biến dạng của thân 20 Ôn tập 11 21 Kiểm tra 1 tiết 22 Đặc điểm bên ngoài của lá 12 23 Cấu tạo trong của phiến lá 24 Quang hợp 13 25 Quang hợp(tt) 26 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp 14 27 Cây có hô hấp không? 28 Phần lớn nước vào cây đi đâu? 15 29 Biến dạng của lá 30 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
  3. 16 31 Sinh sản sinh dưỡng do người 32 Cấu tạo và chức năng của hoa 17 33 Các loại hoa 34 Ôn tập học kì I 18 35 Kiểm tra học kì I 36 Thụ phấn 37 Thụ phấn(tt) 19 38 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt 20 39 Các loại quả 40 Hạt và các bộ phận của hạt 21 41 Phát tán của quả và hạt 42 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 22 43 Tổng kết cây có hoa 44 Tổng kết cây có hoa(tt) 23 45 Tảo 46 Rêu-Cây rêu
  4. 24 47 Quyết- Cây dương xỉ 48 Ôn tập 25 49 Kiểm tra giữa học kì II 50 Hạt trần- Cây thông 26 51 Hạt kín- Đặc điểm của cây thực vật hạt kín 52 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm 27 53 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật 54 Sự phát triển của giới thực vật 28 55 Nguồn gốc cây trồng 56 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu 29 57 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước 58 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người 30 59 60 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người(tt) 31 61 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 62
  5. Vi khuẩn 32 63 Nấm 64 Mốc trắng và nấm rơm 33 65 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm 66 Địa y 34 67 Ôn tập 68 35 69 Kiểm tra học kì II 70 Tham quan thiên nhiên Tham quan thiên nhiên Tham quan thiên nhiên
Đồng bộ tài khoản