Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

Chia sẻ: bavapen1209

Tài liệu tham khảo môn sinh học lớp 6 - Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

Nội dung Text: Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6- HỌC KÌ IITUẦN TIẾT TÊN BÀI

19 37 Thụ phấn

38 Thụ phấn(tt)20 39 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

40 Các loại quả21 41 Hạt và các bộ phận của hạt

42 Phát tán của quả và hạt22 43 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

44 Tổng kết cây có hoa23 45 Tổng kết cây có hoa(tt)

46 Tảo24 47 Rêu-Cây rêu

48 Quyết- Cây dương xỉ25 49 Ôn tập

50 Kiểm tra giữa học kì II
26 51 Hạt trần- Cây thông

52 Hạt kín- Đặc điểm của cây thực vật hạt kín27 53 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

54 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật28 55 Sự phát triển của giới thực vật

56 Nguồn gốc cây trồng29 57 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

58 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước30 59 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con

60 người

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con

31 61 người(tt)

62

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

32 63 Vi khuẩn

64

Nấm

33 65 Mốc trắng và nấm rơm
66

Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm

34 67 Địa y

35 68,69,70

Ôn tập

Kiểm tra học kì II

Tham quan thiên nhiên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản