Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
473
lượt xem
33
download

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn sinh học lớp 6 - Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II

  1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6- HỌC KÌ II TUẦN TIẾT TÊN BÀI 19 37 Thụ phấn 38 Thụ phấn(tt) 20 39 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt 40 Các loại quả 21 41 Hạt và các bộ phận của hạt 42 Phát tán của quả và hạt 22 43 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm 44 Tổng kết cây có hoa 23 45 Tổng kết cây có hoa(tt) 46 Tảo 24 47 Rêu-Cây rêu 48 Quyết- Cây dương xỉ 25 49 Ôn tập 50 Kiểm tra giữa học kì II
  2. 26 51 Hạt trần- Cây thông 52 Hạt kín- Đặc điểm của cây thực vật hạt kín 27 53 Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm 54 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật 28 55 Sự phát triển của giới thực vật 56 Nguồn gốc cây trồng 29 57 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu 58 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước 30 59 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con 60 người Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con 31 61 người(tt) 62 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 32 63 Vi khuẩn 64 Nấm 33 65 Mốc trắng và nấm rơm
  3. 66 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm 34 67 Địa y 35 68,69,70 Ôn tập Kiểm tra học kì II Tham quan thiên nhiên
Đồng bộ tài khoản